Kurs og opplæring

Studenter leser
Biblioteket holder kurs i informasjonskompetanse på alle nivåer.

Ansatte og studenter kan bestille bibliotekar til kurs for klasser ved å kontakte biblioteket.

Noen av temaene vi underviser i:

  • Søking i databaser
  • Bibsys
  • Lage en god problemstilling
  • Bruke PICO-skjema
  • Kildekritikk
  • Oppgaveskriving (referere riktig og hvordan lage litteraturlister)
  • EndNote
  • Sosiale medier
  • Word

Trenger du hjelp?

Behov for individuell søkehjelp? Bestill en bibliotekar

Skal du igang med en avsluttende oppgave, et prosjekt eller kun ønsker mere informasjon om de ulike basene vi har tilgang til?Biblioteket tilbyr deg som er student veiledning i informasjonssøking. Du bestiller søketid hos en bibliotekar som setter av tid til å hjelpe deg med å finne relevant informasjon fra databaser/internett. Vi ber om at du fyller ut følgende skjema.

Bachelorgrupper/videreutdanningsstudenter:

Vi kan som regel kun tilby én veiledning pr. gruppe. Dette fordi det er veldig mange grupper som skal ha veiledning på samme tid. Vi forsøker så godt vi kan å tilby veiledning på tidspunkt når det passer for gruppene, men det er dessverre ikke alltid mulig. Det kan være lurt å ha gjort godt forarbeid før veiledningen slik det foreligger konkrete spørsmål når gruppen møter til veiledning.

Vi anbefaler at grupper som skal ha veiledning i litteratursøk har sett på videoene på YouTube-kanalen vår i forkant og at grupper som trenger EndNote-hjelp har installert programmet på forhånd. Generelt kan det være lurt å ha gjort seg kjent med retningslinjer for oppgaveskriving og Harvard/Vancouver-sidene våre før veiledning.

"En bibliotekar ved pulten"

Et opplæringstilbud til alle ansatte. Biblioteket ønsker at alle ansatte skal få god opplæring i å bruke biblioteket sine ulike tjenester. Biblioteket tilbyr derfor individuell opplæring i bruk av ulike informasjonskilder. Opplæringen vil skje på den ansattes eget kontor og på den datamaskinen som brukes til daglig. Vi ber ansatte å kontakte biblioteket pr e-post eller pr tlf. 35131/35133 og bestille time for opplæring.