Økning i antall publikasjoner i 2011

Høgskolebiblioteket registrerte i fjor i alt 130 vitenskapelige publikasjoner (og flere andre bidrag) i forskningsdokumentasjonssystemet Cristin. Dette var en økning på 10 publikasjoner (8%) fra året før. Disse publikasjonene gav oss i alt 71,8 publikasjonspoeng, en økning på nesten 10 poeng (15,6%) sammenliknet med året før. Det er en flott fremgang!

Hvis du vil se flere tall om publikasjoner kan du ta en titt på DBH-sidene.

Cristin kan brukes av alle ansatte som har publisert noe eller har deltatt med presentasjoner på konferanser etc. Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp med registrering av din forskning.

Mange av publikasjonene vi har innrapportert er nå dessuten tilgjengelig i fulltekst via vårt institusjonelle arkiv HIGIA. I HIGIA finner du studentoppgaver, PhD-avhandlinger og vitenskapelige artikler. Dersom du lurer på om du har rett til å registrere din artikkel i HIGIA, ta gjerne kontakt med Aneta på Høgskolebiblioteket.