Nye bøker i januar

Nye bøker på biblioteket i januar..

000 GENERELLE EMNER
1 Bell, Judith: Introduktion till forskningsmetodik 001.42 Bell, Judith Introduktion till forskningsmetodik. - 4. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 265 s. ISBN 91-44-04645-6 (ib.) DOKID: 06ug02230 Oppstilling: HIG 001.42 Bel

2 Bardzell, Jeffrey: Macromedia Dreamweaver 8 with ASP, Coldfusion and PHP 005.72 Bardzell, Jeffrey Macromedia Dreamweaver 8 with ASP, Coldfusion and PHP. - Berkeley, Calif. : Macromedia Press, c2006. - XX, 508 s. (Training from the source) ISBN 0-321-33625-9 (h.) DOKID: 07ug00322 Oppstilling: HIG 005.72 Dreamweaver/Bar

3 Long, Johnny: Google hacking for penetration testers 005.8 Long, Johnny Google hacking for penetration testers. - Rockland, MA : Syngress, 2005. - XXIV, 502 s.Finnes også som: 051981750 ISBN 1-931836-36-1 (h.) DOKID: 06ug02356 Oppstilling: HIG 005.8 Lon

4 Schell, Bernadette H.: Webster's new world hacker dictionary 005.8 Schell, Bernadette H. Webster's new world hacker dictionary. - Indianapolis, Ind. : Wiley, c2006. - XLIV, 387 s. ISBN 978-0-470-04752-1 (h.), 0-470-04752-6 (h.) DOKID: 06ug02357 Oppstilling: HIG 005.8 Sch

5 Vaudenay, Serge: A classical introduction to cryptography 005.8 Vaudenay, Serge A classical introduction to cryptography : applications for communications security. - New York : Springer, c2006. - XVIII, 335 s. ISBN 978-0-387-25464-7 (h.), 0-387-25464-1 (ib.) DOKID: 07ug00312 Oppstilling: HIG 005.8 Vau

6 Biometrics 006.4 Biometrics : personal identification in networked society / edited by Anil K. Jain and Ruud Bolle and Sharath Pankanti. - Boston : Kluwer, c1999. - X, 411 s. (The Kluwer international series in engineering and computer science ; SECS 479)Finnes også som: 05197004x ISBN 0-7923-8345-1 (ib.) DOKID: 07ug00001 Oppstilling: HIG 006.4 Bio

7 Watkins, Adam: Introduction to 3D graphics & animation using Maya 006.696 Watkins, Adam Introduction to 3D graphics & animation using Maya. - Boston, Mass. : Charles River Media, c2006. - IX, 453 s. (Graphics series) ISBN 978-1-58450-485-6 (h.), 1-58450-485-4 (h.) DOKID: 07ug00311 Oppstilling: HIG 006.696 Wat DOKID: 06ug02352 Oppstilling: HIG 006.696 Wat

100 FILOSOFI, PSYKOLOGI
8 Nybrodahl, Stein Tore: Kunsten å lære 153.1 Nybrodahl, Stein Tore Kunsten å lære. - [s.l.] : [s.n.], 2003. - 127 s. DOKID: 06ug02340 Oppstilling: HIG q153.1 Nyb

9 Pettersen, Renate: Hvilken betydning har kommunikasjon for ivaretakelsen av l 153.6 Pettersen, Renate Hvilken betydning har kommunikasjon for ivaretakelsen av livskvalitet hos kreftsyke barn. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2006. - 38 s. (Studentarbeid / Høgskolen i Gjøvik) DOKID: 07ug00341 Oppstilling: HIG q153.6 Pet

10 Intersubjective communication and emotion in early ontogen 155.418 Intersubjective communication and emotion in early ontogeny / edited by Stein Bråten. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. (Studies in emotion and social interaction. Second series) ISBN 0-521-62257-3 (ib.), 978-0-521-02989-6, 0-521-02989-9 (h.) DOKID: 06ug02315 Oppstilling: HIG 155.418 Brå

11 Hart, Susan: Betydningen af samhørighed 155.7 Hart, Susan Betydningen af samhørighed : om neuroaffektiv udviklingspsykologi. - København : Hans Reitzel, 2006. - 416 s. ISBN 87-412-5011-7 (h.) DOKID: 06ug01893 Oppstilling: HIG 155.7 Har

12 Operativ psykologi 155.935 Operativ psykologi / Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen (red.). - 2. utg. - Bergen : Fagbokforl., 2006. - 415 s. ISBN 978-82-450-0503-5 (h.), 82-450-0503-7 (h.) : Nkr 459.00 DOKID: 07ug00025 Oppstilling: HIG 155.935 Ope

13 Ekvik, Steinar: Den undervurderte sorgen 155.937 Ekvik, Steinar Den undervurderte sorgen : når gamle foreldre dør. - [Oslo] : Verbum, c2000. - 98 s. ISBN 82-543-0869-1 (ib.) DOKID: 05ug02920 Oppstilling: HIG 155.937 Ekv

14 Hvis jeg kunne fly 155.937 Hvis jeg kunne fly [lydopptak]. - Oslo : Barneselskapet, 2006. - 1 plate (CD) (41 min). DOKID: 06ug02346 Oppstilling: HIG cd155.937 Hvi

15 Lerøy, Eva Løkeland: Du bestemmer! 158.1 Lerøy, Eva Løkeland Du bestemmer! : det handler om verdivalg. - [Oslo] : Gyldendal, 2006. - 136 s. ISBN 978-82-05-36225-3 (ib.), 82-05-36225-4 (ib.) : Nkr 249.00 DOKID: 06ug02367 Oppstilling: HIG 158.1 Ler

16 Nielsen, Kit Sanne: Fortællinger i organisationer 158.7 Nielsen, Kit Sanne Fortællinger i organisationer : narrativ praksis. - 2. udg. - København : Hans Reitzel, c2006. - 221 s. ISBN 87-412-5031-1 (h.) DOKID: 06ug02312 Oppstilling: HIG 158.7 Nie

17 Etiska utmaningar i hälso- och sjukvården 174.2 Etiska utmaningar i hälso- och sjukvården / Kristofer Hansson (red.). - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 191 s. ISBN 91-44-04627-8 (h.) DOKID: 06ug02339 Oppstilling: HIG 174.2 Eti

300 SAMFUNNSVITENSKAP
18 Handbook of the sociology of emotions 302 Handbook of the sociology of emotions / edited by Jan E. Stets and Jonathan H. Turner. - New York : Springer, c2006. - XIII, 657 s. (Handbooks of sociology and social research) ISBN 0-387-30713-3 (ib.), 978-0-387-30713-8 (ib.) DOKID: 06ug02248 Oppstilling: HIG 302 Han

19 Wadel, Cato: Kommunikasjon 302.2 Wadel, Cato Kommunikasjon : et mangfoldig samspill. - Flekkefjord : SEEK, 1999. - 109 s. ISBN 82-991781-7-7 (h.) DOKID: 06ug02328 Oppstilling: HIG 302.2 Wad

20 Frigyes, Paul: Nyhetsflås & tidsanda 302.232 Frigyes, Paul Nyhetsflås & tidsanda : svenska löpesedlar under ett sekel. - Stockholm : Carlssons bokförlag, 2005. - 187 s. ISBN 91-7203-710-5 (ib.) DOKID: 07ug00026 Oppstilling: HIG 302.232 Fri DOKID: 06ug00417 Oppstilling: HIG 302.232 Fri

21 Kollektiv og individ 302.5 Kollektiv og individ : debattbok om mangfold og fellesskap i individenes tidsalder / red.: Arne H. Rolijordet. - Oslo : Gyldedal akademisk, 2006. - 303 s. ISBN 978-82-05-35750-1 (h.), 82-05-35750-1 (h.) : Nkr 298.00 DOKID: 06ug00863 Oppstilling: HIG 302.5 Kol

22 Fornyings- og administrasjonsdepartementet : Eit informasjonssamfunn for alle 303.4833 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Eit informasjonssamfunn for alle. - [Oslo] : Departementet, 2006. - 180 s. - (St.meld. ; nr 17(2006-2007)) DOKID: 07ug00004 Oppstilling: HIG q303.4833 For

23 Valset, Kirsti: Dokumentasjon Ung i Oslo 2006 305.235 Valset, Kirsti Dokumentasjon "Ung i Oslo 2006". - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2006. - 35 s. - (NOVA temahefte ; 2/2006) DOKID: 07ug00363 Oppstilling: HIG 305.235 Val

24 Bourdieu, Pierre: Distinksjonen 305.5 Bourdieu, Pierre Distinksjonen : en sosiologisk kritikk av dømmekraften. - Oslo : Pax, 1995. - 283 s. (Pax palimpsest ; nr 9) ISBN 82-530-1721-9 (h.) DOKID: 05ug04422 Oppstilling: HIG 305.5 Bor

25 I klem eller balanse? 306.85 I klem eller balanse? : om arbeid, stress og familieliv / Atle Roness og Stig Berge Matthiesen (red.). - Bergen : Fagbokforl., c2006. - 332 s. ISBN 978-82-450-0325-3 (ib.), 82-450-0325-5 (ib.) : Nkr 349.00 DOKID: 06ug01367 Oppstilling: HIG 306.85 Ron

26 Hagen, Anna: Det norske kompetansemarkedet 331.11 Hagen, Anna Det norske kompetansemarkedet : en oversikt og analyse. - Oslo : Fafo, c2004. - 148 s. - (Fafo-rapport ; 461) ISBN 82-7422-462-0 (h.) DOKID: 05ug03018 Oppstilling: HIG 331.11 Hag

27 Frihagen, Arvid: Frihagens forvaltningsrett 342.06 Frihagen, Arvid Frihagens forvaltningsrett. - [Ny utg.]. - Bergen : Fagbokforl., c2003- . - b. DOKID: 07ug00342 Oppstilling: HIG 342.06 Fri

28 Innledning til forvaltningsretten, dokumentoffentlighet, i (Vol. 1 av: Frihagen, Arvi 342.06 Frihagen, Arvid Frihagens forvaltningsrett. - [Ny utg.]. - Bergen : Fagbokforl., c2003- . - b. B. 1: Innledning til forvaltningsretten, dokumentoffentlighet, informasjonsbehandling, inhabilitet, saksbehandling, klage og omgjøring. c2003. - 335 s. ISBN 82-7674-830-9 (ib.) DOKID: 07ug00021 Oppstilling: HIG 342.06 Fri

29 Frydenberg, Bernt: Kommunalrett 342.09 Frydenberg, Bernt Kommunalrett : regelverk og praksis. - 4. utg. - Oslo : Kommuneforl., 2005. - 316 s. ISBN 82-446-1087-5 (h.) DOKID: 06ug02374 Oppstilling: HIG 342.09 Fry

30 Norge : Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 343.02 Norge Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. - Oslo : Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2006. - 96 s. DOKID: 07ug00370 Oppstilling: HIG Ref 343.02 Nor

31 Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar 343.02 Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar. - [Oslo] : Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2006. - 211 s. DOKID: 07ug00375 Oppstilling: HIG q343.02 Ret

32 Norge : Lov av 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og 344.01 Norge [Arbeidsmiljøloven (2005)] Lov av 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) med endringer, sist ved lov av 15. desember 2006 nr. 69 (i kraft 1. januar 2007). - Oslo : Cappelen akademisk forlag, 2007. - 62 s. ISBN 978-82-02-27262-3 (h.) DOKID: 07ug00371 Oppstilling: HIG Ref 344.01 Nor

33 Norge : Lov av 29. april 1988 nr 21 om ferie (ferieloven) 344.01 Norge [Ferieloven (1988)] Lov av 29. april 1988 nr 21 om ferie (ferieloven) : med endringer, sist ved lov av 21. april 2006 nr 10 (i kraft 1. januar 2007). - Oslo : Cappelen Akademisk Forlag, 2007. - 10 s. ISBN 978-82-02-27298-2 (h.) DOKID: 07ug02225 Oppstilling: HIG Ref 344.01 Nor

34 Norge : Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr 77 med endringer, 344.0669 Norge [Plan- og bygningsloven (1985)] Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr 77 med endringer, sist ved lov av 12. mai 2006 nr 15 (i kraft 1. januar 2007). - Oslo : Cappelen akademisk forlag, 2007. - 73 s. ISBN 978-82-02-27309-5 (h.) DOKID: 07ug02226 Oppstilling: HIG Ref 344.0669 Nor

35 Rogstad, Daniel: Plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr 77 344.0669 Rogstad, Daniel Plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr 77. - Oslo : Gyldendal rettsdata, c2006. - 235 s. (Norsk lovkommentar) ISBN 82-05-36485-0 (h.) DOKID: 06ug02373 Oppstilling: HIG 344.0669 Rog

36 Brockett, Susan: Kommunal planlegging - en innføring for folkevalgte 352.14 Brockett, Susan Kommunal planlegging - en innføring for folkevalgte : å muliggjøre framtiden. - Oslo : Kommuneforl., 2003. - 58 s. ISBN 978-82-446-1082-7, 82-446-1051-4(feil ISBN) (rettet) ( h.), 82-446-1082-4 (h.) DOKID: 07ug00020 Oppstilling: HIG 352.14 Bro

37 Nærings- og handelsdepartementet : Et aktivt og langsiktig eierskap 352.2 Nærings- og handelsdepartementet Et aktivt og langsiktig eierskap. - [Oslo] : Departementet, 2006. - 137 s. - (St.meld. ; nr 13(2006-2007)) DOKID: 07ug00005 Oppstilling: HIG q352.2 Nær

38 Linde, Sølvi: Innføring i profesjonelt miljøarbeid 361.32 Linde, Sølvi Innføring i profesjonelt miljøarbeid : systematikk, kvalitet og dokumentasjon. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2006. - 189 s. ISBN 978-82-15-00917-9 (h.), 82-15-00917-4 (h.) : Nkr 299.00 DOKID: 06ug02391 Oppstilling: HIG Ressurs 361.32 Nor DOKID: 06ug02392 Oppstilling: HIG Ressurs 361.32 Nor

39 Lundemark Andersen, Maja: Empowerment på dansk 361.32 Lundemark Andersen, Maja Empowerment på dansk. - Frederikshavn : Dafolo, 2000. - 180 s. ISBN 87-7320-875-2 (h.) DOKID: 06ug02282 Oppstilling: HIG 361.32 Lun

40 Profesjonsmakt 362.1 Profesjonsmakt : på sporet av en norsk helsepolitisk tradisjon / Vibeke Erichsen (red.). - [Oslo] : Pensumtjeneste, c2003. - 242 s. ISBN 82-13-02134-7 (h.) DOKID: 06ug01312 Oppstilling: HIG 362.1 Pro

41 Elstad, Ingunn: Sykdom 362.1094843 Elstad, Ingunn Sykdom : Nord-Norge før 1940. - Bergen : Fagbokforl., c2006. - 550 s. ISBN 978-82-450-0355-0 (ib.), 82-450-0355-7 (ib.) : Nkr 498.00 DOKID: 07ug00019 Oppstilling: HIG q362.1094843 Els

42 Edgren, Lars: Närsjukvårdens ansikten 362.173 Edgren, Lars Närsjukvårdens ansikten. - Lund : Studentlitteratur, c2006. - 220 s. ISBN 91-44-01481-3 (h.) DOKID: 06ug02302 Oppstilling: HIG 362.173 Edg

43 Jensen, Pernille: En helt anden hjælp 362.204 Jensen, Pernille En helt anden hjælp : recovery i bruger- og pårørendeperspektiv. - København : Akademisk Forlag, 2006. - 299 s. ISBN 87-500-3895-8 (h.), 978-87-500-3895-5 (h.) DOKID: 06ug02259 Oppstilling: HIG 362.204 Jen

44 Hecksher, Dorte: Tidligere misbrugeres fortællinger 362.29 Hecksher, Dorte Tidligere misbrugeres fortællinger : Identitet, forandring og strategier. - Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2006. - 200 s. ISBN 87-7934-262-0 (h.) DOKID: 07ug00012 Oppstilling: HIG 362.29 Hec

45 Haugland, Randi: Med makt til å krenke 362.7 Haugland, Randi Med makt til å krenke : om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak. - Oslo : Gyldendal Akademisk, 2007. - 318 s. ISBN 978-82-05-36261-1 (h.) DOKID: 07ug00002 Oppstilling: HIG 362.7 Hau

46 Hva er det med familieråd? (Vol. 2006:18 av: NOVA-rapport (trykt utg.) 362.828 Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge" / Sturla Falck, (red.). - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2006. - 350 s. - (Nova rapport ; 18/2006) ISBN 82-7894-247-1 (h.) DOKID: 07ug00365 Oppstilling: HIG 362.828 Hva

47 Annaniassen, Erling: Én skandinavisk boligmodell? 363.5 Annaniassen, Erling Én skandinavisk boligmodell? : historien om et sosialdemokratisk eierland og et sosialdemokratisk leieboerland. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2006. - 138 s. - (NOVA temahefte ; 1/2006) DOKID: 07ug00366 Oppstilling: HIG 363.5 Ann

48 Medby, Per: Det kommunale leiemarkedet 363.585 Medby, Per Det kommunale leiemarkedet : et bakgrunnsnotatet for en empirisk undersøkelse av husleiefastsettelsen i kommunale utleieboliger. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2006. - 83 s. - (Nova skriftserie ; 3/2006) DOKID: 07ug00364 Oppstilling: HIG 363.585 Med

49 [uten bindtittel] (Vol. 1988 av: Miljøårboka 363.705 Miljøårboka / utgitt i samarbeid med Venstres miljøutval. - Oslo : Samlaget. ISSN 0802-2461 1988: [redigert av Carlo Aall]. 1988. - 167 s. ISBN 82-521-3292-8 DOKID: 07ug00325 Oppstilling: HIG Mag 363.705 Mil

50 Miljøverndepartementet : Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryg 363.737 Miljøverndepartementet Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere fremtid. - [Oslo] : Departementet, 2006. - 112 s. - (St.meld ; nr 14(2006-2007)) DOKID: 06ug02396 Oppstilling: HIG q363.737 Mil

51 Kunnskapsdepartementet : -og ingen sto igjen 374 Kunnskapsdepartementet -og ingen sto igjen : tidlig innsats for livslang læring. - [Oslo] : Departementet, 2006. - 111 s. - (St.meld. ; nr 16(2006-2007)) DOKID: 06ug02397 Oppstilling: HIG q374 Kun

52 Sosial- og helsedirektoratet : Videreutdanning/fagskoleutdanning i administrasjon 374 Sosial- og helsedirektoratet Videreutdanning/fagskoleutdanning i administrasjon : for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring. - Oslo : Sosial- og helsedirektoratet, 2006. - 14 s. DOKID: 07ug00023 Oppstilling: HIG q374 Sos

53 Sosial- og helsedirektoratet : Videreutdanning/fagskoleutdanning i spesialrenhold 374 Sosial- og helsedirektoratet Videreutdanning/fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten : for renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring. - Oslo : Sosial- og helsedirektoratet, 2006. - 14 s. DOKID: 07ug00008 Oppstilling: HIG q374 Sos

54 NUFUs stipendprogram : NUFU 378 NUFUs stipendprogram NUFU : the NUFU programme - partnership in research and education. - Bergen : SIU, Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education, 2006. - 25 s. - (SIU ; no. P4, 2006) DOKID: 07ug00011 Oppstilling: HIG q378 Nuf

55 Larsen, Ingvild Marheim: Tolv år etter høgskolereformen - en statusrapport om FOU i 378.007 Larsen, Ingvild Marheim Tolv år etter høgskolereformen - en statusrapport om FOU i statlige høgskoler. - Oslo : NIFU STEP, 2006. - 148 s. - (Rapport ; 7/2006)Finnes også som: 070087679 ISBN 82-7218-511-3 (h.) DOKID: 07ug00362 Oppstilling: HIG 378.007 Lar

56 Syklisk evaluering av bachelorstudiet i geomatikk (Vol. 2006:3 av: Høgskolen i Gjøviks notatserie 378.12 Syklisk evaluering av bachelorstudiet i geomatikk / Gro Dæhlin ... [et al.]. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2006. - 27 s. - (Høgskolen i Gjøviks notatserie ; 2006 nr 3) DOKID: 06ug02295 Oppstilling: HIG q378.12 Syk

57 Syklisk evaluering av bachelorstudiet i informatikk (Vol. 2006:4 av: Høgskolen i Gjøviks n 378.12 Syklisk evaluering av bachelorstudiet i informatikk / Gunn Rognstad .. . [et al.]. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2006. - 31 s. - (Høgskolen i Gjøviks notatserie ; 2006 nr 4) DOKID: 06ug02294 Oppstilling: HIG q378.12 Syk

400 SPRÅK OG SPRÅKVITENSKAP
58 Skriftas historie 411 Skriftas historie [videoopptak] / regi: Richard Lookatch ; produsent: AIT. - Oslo : Norsk filminstitutt, 1994. - 1 videokassett (VHS) (14 min). DOKID: 07ug00028 Oppstilling: HIG 411 Skr
500 NATURVITENSKAP OG MATEMATIKK

59 Triola, Mario F.: Elementary statistics using Excel 519.5 Triola, Mario F. Elementary statistics using Excel. - 3rd ed. - Boston : Pearson Addison-Wesley, c2007. - XXXI, 915 s. ISBN 0-321-36513-5 (ib.) DOKID: 07ug00321 Oppstilling: HIG 519.5 Tri

60 Jakobsson, Gunilla: Humankemi 572 Jakobsson, Gunilla Humankemi. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 204 s. ISBN 91-44-04440-2 (h.) DOKID: 06ug02234 Oppstilling: HIG 572 Jak

61 FUGE 572.8 FUGE : an evaluation of the eleven national technology platforms founded by the Functional Genomics Programme in Norway (FUGE). - Oslo : Research Council of Norway, 2006. - 153 s. ISBN 82-12-02359-1 (h.) DOKID: 07ug00031 Oppstilling: HIG 572.8 Fug

600 TEKNOLOGI (herunder bl.a. Legevitenskap)
62 Medical informatics 610.285 Medical informatics : computer applications in health care and biomedicine / Edward H. Shortliffe, Leslie E. Perreault, editors ... [et al.]. - 2nd ed. - New York : Springer, c2001. - XXVII, 854 s. (Health informatics series) ISBN 0-387-98472-0 (ib.) DOKID: 06ug02167 Oppstilling: HIG 610.285 Med

63 Greenhalgh, Trisha: How to read a paper 610.72 Greenhalgh, Trisha How to read a paper : the basics of evidence-based medicine. - 3rd ed. - Malden : BMJ Books, 2006. - XV, 229 s. ISBN 978-1-4051-3976-2 (h.), 1-4051-3976-5 (h.) DOKID: 07ug00308 Oppstilling: HIG 610.72 Gre

64 Orem, Dorothea E.: Nursing 610.7301 Orem, Dorothea E. Nursing : concepts of practice. - 6th ed. - St. Louis, Mo. : Mosby, c2001. - XVIII, 542 s. ISBN 0-323-00864-x (ib.) DOKID: 07ug00305 Oppstilling: HIG Pensum 610.7301 Ore

65 Arman, Maria: Vårdande som lindrar lidande 610.730699 Arman, Maria Vårdande som lindrar lidande : etik i vårdandet. - Liber ; Stockholm, c2006. - 140 s. ISBN 91-47-08403-0 (h.) DOKID: 06ug02338 Oppstilling: HIG 610.730699 Arm

66 Enqvist, Björn: Orden som läker 610.730699 Enqvist, Björn Orden som läker : kommunikation och möten i vård och terapi. - Lund : Studentlitteratur, c2005. - 125 s. ISBN 91-44-03513-6 (h.) DOKID: 06ug02237 Oppstilling: HIG 610.730699 Eng

67 Burr, Gayle: Reaktioner och relationer i intensivvård 610.7361 Burr, Gayle Reaktioner och relationer i intensivvård : närståendes behov och sjuksköterskors kännedom om behoven. - Lund : Studentlitteratur, 2001. - 162 s. ISBN 91-44-01184-9 (h.) DOKID: 06ug02233 Oppstilling: HIG 610.7361 Bur

68 Barn i intensivavdeling 610.7362 Barn i intensivavdeling : kompendium / utarbeidet ved Intensiv/Recoveryavdel- ingen, Regionsykehuset i Trondheim. Rev. utg. 1998. - Trondheim : Intensiv/Recoveryavdelingen, 1998. - 51 s., 12 bl. DOKID: 04ug00045 Oppstilling: HIG q610.7362 Bar DOKID: 04ug00046 Oppstilling: HIG q610.7362 Bar

69 Fugelli, Per: Doktor på Værøy og Røst ; Lege på Utrøst 610.92 Fugelli, Per Doktor på Værøy og Røst ; Lege på Utrøst. - Stamsund : Orkana, c2006. - 151 s. ISBN 978-82-8104-045-8 (ib.), 82-8104-045-0(feil ISBN) (ib.) : Nkr 249.00 DOKID: 06ug02332 Oppstilling: HIG 610.92 Fug

70 Dilling, Henrik: Vitaminer og mineraler i klartekst 613.2 Dilling, Henrik Vitaminer og mineraler i klartekst. - [Oslo] : Damm, 2002. - 329 s. ISBN 82-517-8425-5 (ib.) DOKID: 05ug03112 Oppstilling: HIG 613.2 Dil

71 Oppskrift for et sunnere kosthold 613.2 Oppskrift for et sunnere kosthold : handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011). - Oslo : Departementene, 2007. - 122 s. DOKID: 07ug02228 Oppstilling: HIG q613.2 Opp

72 Sæther, Nina Granlund: Fettet sitter mellom ørene 613.25 Sæther, Nina Granlund Fettet sitter mellom ørene. - Asker : Humorologisk forl., c2006. - 285 s. ISBN 978-82-997317-0-6 (ib.), 82-997317-0-4 (ib.) : Nkr 299.00 DOKID: 07ug00017 Oppstilling: HIG 613.25 Tyr

73 Lark, Liz: Yoga som healing 613.7 Lark, Liz Yoga som healing. - [Oslo] : Damm, 2006. - 128 s. ISBN 978-82-04-11960-5 (ib.), 82-04-11960-7 (ib.) : Nkr 329.00 DOKID: 06ug02335 Oppstilling: HIG 613.7 Lar

74 Hanssen, Rolf Erik: Vaksinasjon 614.4 Hanssen, Rolf Erik Vaksinasjon : hva er sannheten om vaksiner?. - Hommelvik : Naturmedisinske senter, 2006. - 282 s. ISBN 82-997271-0-3 (ib.) DOKID: 07ug00018 Oppstilling: HIG 614.4 Han

75 Lepra 614.54 Lepra / Lorentz M. Irgens ... [et al.] ; [redaktør: Yngve Nedrebø ; bilderedaktør: Tom Myrvoll ; utgitt i samarbeid med Lepraarkivene i Bergen]. - Førde : Selja forl., [2006]. - 96 s. ISBN 82-91722-61-7 (ib.) : Nkr 198.00 DOKID: 06ug02334 Oppstilling: HIG q614.54 Lep

76 Legemiddellære 615.1 Legemiddellære / Vigdis Drivdal Berentsen ... [et al.]. - Sem : Forlaget Aldring og helse, 2005. - 64 s. ISBN 82-8061-042-1 (h.) DOKID: 06ug02382 Oppstilling: HIG q615.1 Leg

77 Percy, Anneli Wigforss: Massage och hälsa 615.82 Percy, Anneli Wigforss Massage och hälsa. - [Lund] : Studentlitteratur, 2006. - 185 s. ISBN 91-44-04373-2 (h.) DOKID: 06ug02236 Oppstilling: HIG 615.82 Per

78 Minde, Åse: Kunsten som sjelens arkitekt 615.851 Minde, Åse Kunsten som sjelens arkitekt : kunst, galskap og terapi. - Oslo : Pensumtjeneste A/S, 2006. - 171 s. ISBN 82-13-02505-9 (h.) DOKID: 06ug00856 Oppstilling: HIG 615.851 Min

79 Invärtesmedicin 616 Invärtesmedicin / redaktör: Lars Pavo Hedner. - 8. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2004. - 399 s. ISBN 91-44-03494-6 (ib.) DOKID: 06ug02289 Oppstilling: HIG 616 Inv

80 Næss, Oddvar: Sykdomslære og patologisk anatomi 616.07 Næss, Oddvar Sykdomslære og patologisk anatomi. - 5. utg. - Nesbru : Vett & Viten, 2006. - 310 s. ISBN 978-82-412-0636-8 (ib.), 82-412-0636-4 (ib.) : Nkr 498.00 DOKID: 06ug02074 Oppstilling: HIG Ressurs 616.07 Næs DOKID: 06ug02075 Oppstilling: HIG Ressurs 616.07 Næs

81 Brostrøm, Søren: Subjektivt & objektivt 616.075 Brostrøm, Søren Subjektivt & objektivt : anamnese, undersøgelse og journal. - 2. udg. - København : Munksgaard, c2006. - 231 s. ISBN 87-628-0602-5 (h.), 978-87-628-0602-3 (h.) DOKID: 07ug00036 Oppstilling: HIG 616.075 Bro

82 Block, Berthold: Color atlas of ultrasound anatomy 616.0754 Block, Berthold Color atlas of ultrasound anatomy. - Stuttgart : Thieme, c2004. - IX, 281 s.Finnes også som: 060187751 ISBN 3-13-139051-4 (h.), 1-58890-281-1 (h.) DOKID: 06ug01896 Oppstilling: HIG 616.0754 Blo

83 Klinisk kemi och klinisk fysiologi 616.0756 Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar / Agneta Bjuväng ... [et al.]. - 3. uppl. - [Lund] : Studentlitteratur, c2006. - 232 s. ISBN 91-44-04397-x (h.) DOKID: 06ug01907 Oppstilling: HIG 616.0756 Kli

84 Når hjertet smerter 616.12 Når hjertet smerter [videoopptak] / presentert av Sunt Hjerte ; regi: Tor Keiser. - Drammen : Zoom TV & Videoproduksjon, 2003. - 1 kassett (VHS). DOKID: 06ug00511 Oppstilling: HIG 616.12 Når

85 Lazai, Stefanie: Benjamin 616.83 Lazai, Stefanie Benjamin : min mamma är speciell. - Järfälla : Schering Nordiska, 2006. - [41] s. ISBN 91-631-9095-8 (h.) DOKID: 06ug02262 Oppstilling: HIG q616.83 Laz

86 Huntingtons sjukdom 616.851 Huntingtons sjukdom : en praktisk handledning / redaktör Bitte Ahlborg. - Göteborg : Mun-H-Center förlag, 2004. - 54 s. ISBN 91-973028-6-4 (h.) DOKID: 06ug02231 Oppstilling: HIG 616.851 Hun

87 White, Michael: Narrativ teori 616.891 White, Michael Narrativ teori. - København : Hans Reitzel, 2006. - 167 s. ISBN 978-87-412-0216-7 (h.), 87-412-0216-3 (h.) DOKID: 06ug02261 Oppstilling: HIG 616.891 Whi

88 White, Michael: Narrativ praksis 616.891 White, Michael Narrativ praksis. - København : Hans Reitzel, 2006. - 205 s. ISBN 978-87-412-0215-0 (h.), 87-412-0215-5 (h.) DOKID: 06ug02260 Oppstilling: HIG 616.891 Whi

89 Jeg har ikke gjort leksene i dag, min mor fikk kreft igår 616.994 "Jeg har ikke gjort leksene i dag, min mor fikk kreft igår..." : - når mor eller far får kreft [videoopptak] / Den norske kreftforening. - Bergen : Den norske kreftforening; Informatica, 2000. - 1 plate (DVD-video) (35 min). DOKID: 06ug00074 Oppstilling: HIG v616.994 Jeg

90 Lindring av smerter hos kreftpasienter (Vol. 2005:9 av: Rapport (Nasjonalt kunnskapssenter for 616.994 Lindring av smerter hos kreftpasienter / Ulf Kongsgaard ... [et al.]. - Oslo : Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2005. - 254 s. - (Rapport fra Kunnskapssenteret ; nr 9-2005)Finnes også som: 060478136 ISBN 82-8121-074-5 (h.) DOKID: 06ug00502 Oppstilling: HIG q616.994 Lin

91 Rehabiliteringsmedicin 617.03 Rehabiliteringsmedicin / redaktörer, Jörgen Borg ... [et al.]. - [Lund] : Studentlitteratur, 2006. - 344 s. ISBN 91-44-04507-7 (ib.), 978-91-44-04507-8 (ib.) DOKID: 06ug02320 Oppstilling: HIG 617.03 Reh

92 Pettersen, Kristine: Barn og narkose 617.96 Pettersen, Kristine Barn og narkose : korleis kan anestesisjukepleiar auke barnet si kjesle av meistring før narkose blir innleia?. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2006. - 46 s. (Studentarbeid AIO / Høgskolen i Gjøvik) DOKID: 07ug00340 Oppstilling: HIG q617.96 Pet

93 Barnmedicin 618.92 Barnmedicin / Tor Lindberg, Hugo Lagercrantz (red.). - 3. uppl. - [Lund] : Studentlitteratur, c2007. - 672 s. ISBN 978-91-44-04469-9 (ib.) DOKID: 07ug00035 Oppstilling: HIG 618.92 Bar

94 Praktisk pædiatri 618.92 Praktisk pædiatri / redigeret af Peter Schiøtz & Flemming Skovby. - 2. udg. - København : Munksgaard, c2006. - 383 s. ISBN 978-87-628-0568-2 (ib.), 87-628-0568-1 (ib.) DOKID: 06ug02164 Oppstilling: HIG 618.92 Pra

95 Frith, Uta: Autisme 618.928982 Frith, Uta Autisme : en gådes afklaring. - 2. udg. - København : H. Reitzel, 2005. - 291 s. ISBN 978-87-412-2353-7 (h.), 87-412-2353-5 (h.) DOKID: 06ug00826 Oppstilling: HIG 618.928982 Fri

96 Alzheimers sykdom (del av: Eriksson, Börje: Sjøhestens hemmelige liv 618.976831 Eriksson, Börje Sjøhestens hemmelige liv : en dokumentarfilm om Alzheimers sykdom [videoopptak]. - Oslo : Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2002. - 1 optisk plate (DVD) (37 min.). - Alzheimers sykdom : informasjonshefte til filmen "Sjøhestens hemmelige liv". 2006. - 7 s. DOKID: 07ug00010 Oppstilling: HIG v618.976831 Eri DOKID: 07ug00009 Oppstilling: HIG v618.976831 Eri

97 Eriksson, Börje: Sjøhestens hemmelige liv 618.976831 Eriksson, Börje Sjøhestens hemmelige liv : en dokumentarfilm om Alzheimers sykdom [videoopptak]. - Oslo : Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2002. - 1 optisk plate (DVD) (37 min.). DOKID: 06ug02379 Oppstilling: HIG v618.976831 Eri

98 Demenssykdommer 618.9768983 Demenssykdommer : en systematisk litteraturoversikt / Statens beredning för medicinsk utvärdering ; oversatt fra svensk av Lisbeth Nilsen. - Tønsberg : Aldring og helse, c2006. - 86 s.Finnes også som: 060858664 ISBN 978-82-8061-059-1 (h.), 82-8061-059-6 (h.) DOKID: 06ug02380 Oppstilling: HIG 618.9768983 Dem

99 Eek, Arnfinn: Lysning i sikte? 618.9768983 Eek, Arnfinn Lysning i sikte? : tilbud til personer med demens i norske kommuner : landsdekkende undersøkelse. - Tønsberg : Aldring og helse, 2006. - 75 s. ISBN 82-8061-065-0 (h.), 978-82-8061-065-2 (h.) DOKID: 07ug00027 Oppstilling: HIG 618.9768983 Eek DOKID: 06ug02376 Oppstilling: HIG 618.9768983 Eek

100 På vei bort (del av: På vei bort 618.9768983 På vei bort : om pårørende til personer med demens [videoopptak]. - [s.l.] : Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2002. - 1 kassett (VHS) (49 min.). - På vei bort : informasjonshefte til videofilmen "På vei bort" / Aase-Marit Nygård, Kjersti Engh, Suzanne Schönkopf. 2002. - 8 s. ISBN 82-8061-004-9 (h.) DOKID: 07ug00006 Oppstilling: HIG v618.9768983 Påv

101 På vei bort 618.9768983 På vei bort : en film om pårørende til personer med demens [videoopptak]. - Sem : Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2002. - 1 plate (DVD-video) ( 49 min). DOKID: 06ug02378 Oppstilling: HIG v618.9768983 Påv

102 Strandli, Elin H. Aarø: Landbruket som ressurs for personer med demens 618.9768983 Strandli, Elin H. Aarø Landbruket som ressurs for personer med demens : rapport fra forprosjekt. - Sem : Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, c2001. - 24 s. ISBN 82-8061-000-6 (h.) DOKID: 06ug02377 Oppstilling: HIG q618.9768983 Str

103 Richard, Paul: Introduction to AutoCAD 2006 620.00420285 Richard, Paul Introduction to AutoCAD 2006 : a modern perspective. - Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall, 2006. - XV, 906 s. ISBN 0-13-119333-3 (h.) DOKID: 06ug02251 Oppstilling: HIG q620.00420285 Ric

104 Ormbostad, Just Erik: NEK 400 på 1, 2, 3 621.3 Ormbostad, Just Erik NEK 400 på 1, 2, 3. - 2. utg. - [Oslo] : Elforl., c2006. - 111 s. ISBN 978-82-7345-442-3 (h.), 82-7345-442-8 (h.) : Nkr 210.00 DOKID: 07ug00015 Oppstilling: HIG Ref 621.3 Orm

105 Elektriske anlegg og kraftledninger (Vol. 2006:1 av: Melding HO 621.31 Elektriske anlegg og kraftledninger : temaveiledning. - Oslo : Statens bygningstekniske etat, 2006. - 31 s. - (Melding HO / Statens bygningstekniske etat ; 1/2006) DOKID: 06ug01195 Oppstilling: HIG q621.31

Ele106 Håndbok i tilstandsstyrt vedlikehold 621.312 Håndbok i tilstandsstyrt vedlikehold : tilstandskontroll av vannkraftverk / ABB Energi AS. - Drammen : ABB Energi AS, c1992. - 1 b. (flere pag.). DOKID: 07ug00354 Oppstilling: HIG Ref q621.312 Hån

107 [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Info-blad 621.312 Info-blad : komponent- og anleggsinformasjon / Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt. - Trondheim : EFI, 1982- . - 2 b. i ringpermer. 1: 1982- . - 1 b. (løsbl.). DOKID: 07ug00359 Oppstilling: HIG Ref q621.312 Inf

108 [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Info-blad 621.312 Info-blad : komponent- og anleggsinformasjon / Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt. - Trondheim : EFI, 1982- . - 2 b. i ringpermer. 2: 1982- . - 1 b. (løsbl.). DOKID: 07ug00360 Oppstilling: HIG Ref q621.312 Inf

109 Novel paradigms in system-level design 621.3821 Novel paradigms in system-level design [elektronisk ressurs] / SIGDA ; [Presentations by Alberto Sangiovanni-Vincentelli ...]. - New York : Association for Computing Machinery, c2006. - 1 optisk plate (CD-ROM). (ACM-SIGDA multimedia monograph series. vol. 12) ISBN 1-59593-156-2 (ib.) DOKID: 07ug00369 Oppstilling: HIG 621.3821 Nov

110 Leiknes, Halgeir: En detaljert oversiktsundersøkelse av FPLD leverandører på 621.395 Leiknes, Halgeir En detaljert oversiktsundersøkelse av FPLD leverandører på verdensbasis : høsten 2006. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2006. - 95 s. - (Høgskolen i Gjøviks rapportserie ; 2006 nr 11) DOKID: 06ug02313 Oppstilling: HIG q621.395 Lei

111 Hansen, Lars Petter: Interactions between aquaculture and wild stocks of Atlant 639.3756 Hansen, Lars Petter Interactions between aquaculture and wild stocks of Atlantic salmon and other diadromous fish species : science and management, challenges and solutions : conveners' report. - Trondheim : NINA, 2006. - 74 s. - (NINA Special Report ; 34) ISBN 82-426-1736-8 (h.), 978-82-426-1736-1 (h.) DOKID: 06ug02398 Oppstilling: HIG q639.3756 Int

112 The world of letterforms 686.22 The world of letterforms : a film every student and lover of typography should see [videoopptak] / Purup Electronics. - Purup Electronics. - 1 videokassett (VHS) (50 min). DOKID: 07ug00029 Oppstilling: HIG 686.22 Wor

113 FontFont catalogue 2004-05 686.224 FontFont catalogue 2004-05 : less is more: new condensed design = less paper, more FontFonts / FontShop. - Berlin : FontShop International, c2004. - 128 s. DOKID: 07ug00338 Oppstilling: HIG q686.224 Fon

114 Johansen, Fred: Fleksibel utdanning i energi og miljø 690 Johansen, Fred Fleksibel utdanning i energi og miljø : sluttrapport. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2006. - 22 s. - (Høgskolen i Gjøviks rapportserie ; 2006 nr 13) DOKID: 07ug00337 Oppstilling: HIG q690 Joh

115 Standard Norge : Juridiske standarder for bygg og anlegg 692.0218 Standard Norge Juridiske standarder for bygg og anlegg. - 5. utg. - Lysaker : Pronorm, 2006. - 1 b. (flere pag.). ISBN 978-82-7202-575-4 (h.), 82-7202-575-2 (h.) DOKID: 07ug00328 Oppstilling: HIG Ref 692.0218 Nor

116 Jansson, Jan-Ove: Knuttimring 694.2 Jansson, Jan-Ove Knuttimring : en arbetsbeskrivning steg för steg. - Västerås : ICA bokförlag, 2005. - 63 s. ISBN 91-534-2602-9 (ib.) DOKID: 06ug02249 Oppstilling: HIG q694.2 Jan

700 KUNST OG UNDERHOLDNING
117 Wittkower, Rudolf: Art and architecture in Italy 1600 to 1750 709.45 Wittkower, Rudolf Art and architecture in Italy 1600 to 1750. - 5th ed. - Harmondsworth : Penguin Books, 1982. - 664 s. (The Pelican history of art) ISBN 0-300-05308-8 (h.) DOKID: 07ug00326 Oppstilling: HIG 709.45 Wit

118 Aubin, Paul F.: Mastering AutoCAD architectural desktop 2006 for architect 720.2840285 Aubin, Paul F. Mastering AutoCAD architectural desktop 2006 for architecture. - Clifton Park, N.Y. : Thomson Delmar Learning, c2006. - XXXIX, 1127 s. ISBN 1-4180-2052-4 (h.) DOKID: 06ug02359 Oppstilling: HIG 720.2840285 Aub

119 Brynn, Rudolph: Universell utforming i offentlige anskaffelser 720.87 Brynn, Rudolph Universell utforming i offentlige anskaffelser. - [Oslo] : Deltasenteret i Sosial- og helsedirektoratet, 2006. - 37 s. DOKID: 07ug00335 Oppstilling: HIG q720.87 Bry

120 Freeman, Michael: Black and white 775 Freeman, Michael Black and white. - Cambridge : Ilex, 2005. - 160 s. (Digital photography expert) ISBN 1-904705-57-x (h.), 978-1-904705-57-4 (h.) DOKID: 06ug02316 Oppstilling: HIG 775 Fre

121 Schaub, George: Amphoto's guide to digital black and white printing 775 Schaub, George Amphoto's guide to digital black and white printing : techniques for creating high quality prints. - New York : Amphoto, 2005. - 160 s. ISBN 0-8174-7071-9 (h.) DOKID: 06ug02318 Oppstilling: HIG q775 Sch

122 Ut av mørkerommet (Vol. 34 av: ABM-skrift (trykt utg.) 779 Ut av mørkerommet : forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge. - Oslo : ABM-utvikling, 2006. - 74 s. - (ABM-skrift ; # 34)Finnes også som: 070033722 ISBN 82-8105-044-6 (h.) DOKID: 07ug00014 Oppstilling: HIG 779 UtaTIDSSKRIFTER/SKJØNNLITTERATUR/ANNET MATERIALE:

123 ACM Conference on Computer and Communications Security : CCS 2006 ACM Conference on Computer and Communications Security (13 : 2006 : Alexandria, Va.) CCS 2006 : proceedings of the 13th ACM Conference on Computer and Communications Security, October 30-November 3, 2006, Alexandria, Virginia, USA. - New York : ACM Press, c2006. - xii, 421 s. ISBN 1-59593-518-5 (h.) DOKID: 07ug00334 Oppstilling: HIG qACM Proceedings

124 ACM-SIGUCCS fall conference : ACM SIGUCCS fall conference : 34th annual ACM SIGUCCS conf ACM-SIGUCCS fall conference (34 : 2006 : Edmonton, Alberta, Canada) ACM SIGUCCS fall conference : 34th annual ACM SIGUCCS conference proceedings : expanding the boundaries. November 5-8, 2006, Edmonton, Alberta, Canada [elektronisk ressurs]. - New York : ACM, 2006. - 1 optisk plate (CD-ROM). ISBN 1-59593-438-3 (ib.) DOKID: 07ug00007 Oppstilling: HIG qACM Proceedings

125 Beethoven, Ludwig van: Beethoven Beethoven, Ludwig van [Verker. Utvalg] Beethoven : frihetsånd [lydopptak]. - [Skurup] : International Masters/Skandinavisk Press, 2003. - 1 plate. (Klassiske komponister) DOKID: 07ug00339 Oppstilling: HIG CD Musikk

126 Building Europe Building Europe : the European wood magazine. - Stockholm : Nordic Timber Council. DOKID: 07ug02235 Oppstilling: HIG Per 2003-

127 Computers & society (trykt utg.) Computers & society (trykt utg.) Computers & society : a publication of the ACM Special Interest Group on Computers & Society. - New York : ACM. Finnes også som: 031093515 ISSN 0095-2737 DOKID: 07ug02227 Oppstilling: HIG Per 36(2006) nr 3- -

128 Conference on High Performance Networking and Computing 20 : SC'06 Conference on High Performance Networking and Computing 2006 (Tampa, Florida) SC'06 : Conference on High Performance Networking and Computing : proceedings of the 2006 ACM/IEEE conference on Supercomputing, November 11-17, 2006, Tampa Convention Center, Tampa, Florida, USA [elektronisk ressurs]. - New York : Association for Computing Machinery, c2006. - 1 optisk plate (CD-ROM). ISBN 0-7695-2700-0 (h.) DOKID: 07ug00368 Oppstilling: HIG qACM Proceedings

129 Daylight & architecture Daylight & architecture / magazine by Velux. - Velux. ISSN 1901-0982 DOKID: 07ug00367 Oppstilling: HIG Per 2004-

130 Info-blad Info-blad : komponent- og anleggsinformasjon / Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt. - Trondheim : EFI, 1982- . - 2 b. i ringpermer. DOKID: 07ug00358 Oppstilling: HIG Ref q621.312 Inf

131 Nilsen, Tove: Sommer 2005 Nilsen, Tove, 1952- Sommer 2005 : roman. - Oslo : Oktober, 2006. - 230 s. ISBN 978-82-495-0448-0 (Oktober) ( ib.), 82-495-0448-8 (Oktober) ( ib.) : Nkr 359.00, 978-82-525-6459-4 (Bokklubben) ( ib.), 82-525-6459-3 (Bokklubben) ( ib.) DOKID: 06ug02395 Oppstilling: HIG Nil

132 Publikasjon (Norske elektrisitetsverkers forening) Publikasjon (Norske elektrisitetsverkers forening) Publikasjon. - Oslo : NEVF. ISSN 0802-9040, 1501-2395(feil ISSN) DOKID: 07ug00353 Oppstilling: HIG Spredte nr

133 SIGDOC : Proceedings of the 24th ACM International Conference on De SIGDOC Proceedings of the 24th ACM International Conference on Design of Communication, October 18-20, 2006, Myrtle Beach, South Carolina, USA. - New York : ACM Press, c2006. - X, 214 s. ISBN 1-59593-523-1 (h.) DOKID: 07ug00336 Oppstilling: HIG qACM Proceedings

134 Vaage, Lars Amund: Utanfor institusjonen Vaage, Lars Amund Utanfor institusjonen. - Oslo : Oktober, 2006. - 74 s. (Oktober lyrikk) ISBN 978-82-495-0442-8 (ib.), 82-495-0442-9 (ib.) : Nkr 199.00 DOKID: 06ug02368 Oppstilling: HIG Vaa