Bærekraftig energi

Høgskolen i Gjøvik har siden januar 2010 hatt en gruppe innen bærekraftig energi. Eidsiva Bioenergi AS står bak denne satsingen. Vi jobber med bærekraftig energi, med hovedfokus på systemstudie, fornybar energi/bioenergi, forbrenning tørking, og emisjon.

Systemaspektet av tilbud og etterspørsel av energi har en viktig rolle, med hovedvekt på bruk av bioenergi og andre fornybare ressurser. Målet med dette arbeidet er å bidra til at Innlandet blir bærekraftig for levering og bruk av energi gjennom forskning og utvikling.

Vi har ambisjoner om å gi utdanning som vil gi relevant kompetanse innen bærekraftig energi / bioenergi og energi generelt. Vi samarbeider med andre høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge og i Sverige. Som resten av Høgskolen i Gjøvik har vi også fokus på et godt samarbeid med næringslivet.

Posterpresentasjon

Vi tilbyr kurser innenfor fornybar energi som EVU og valgemne bachelor og andre kurser på høyre nivå. Mer informasjon om dette finnes: 

Vi har også startet et nytt studie i Fornybar energi (Bachelor) som kom i gang høsten 2012 Studiet gjennomføres i samarbeid med høgskolene i Lillehammer og Hedmark. Studiepoengfordelingen (uten inkludere bacheloroppgaven) er HiG: 105sp, HiL: 25sp og Hihm: 30 sp Mer informasjon om studiet finnes:

Fornybar energi (Bachelor)

Personalet som arbeider i bærekraftig energi gruppen:

Alemayehu Gebremedhin, Professor, forskningsgruppleder
Magnar Eikerol, Dosent
Jingjing Yang, Stipendiat

Dejene Assefa, stipendiat
Halgeir Leiknes, Høgskolelektor, prosjektleder

Ian Norheim, Høgskolelektor