Nytt avdelingsnavn

Etter styrevedtak fredag 26.09 har Avdeling for ingeniørfag skiftet navn til Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. -Det er viktig at avdelingens navn forteller mest mulig om hva avdelingen inneholder av fagområder, understreker dekan Torbjørn Skogsrød.

-Vi har fått et nytt studie (økonomi og ledelse) som er ganske forskjellig fra de studiene vi tradisjonelt har hatt. Dette er viktig å markere. Videre har vi en rekke teknologiske fag, både ingeniørfag og mange andre tekniske fag, forteller Skogsrød. Etter å ha kjørt en intern prosess, endte man derfor opp med navnet Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL).

Den engelske betegnelsen på avdelingen er Faculty of Technology, Economy and Management.