GIS-dagen

Høgskolelektor Kjell Are Refsvik, høgskolelektor Anne Kristin Kvitle og student Torstein Andreassen

Student Torstein Andreassen (t.h) skal holde foredrag under GIS-dagen om hvordan studentene ved HiG løste oppgaven med å sende en smarttelefon til himmels.

GIS-dagen arrangeres onsdag 16.november og er et internasjonalt forum for brukere av geografiske informasjonssystemer (GIS). GIS brukes denne dagen til å demonstrere nytteverdien av teknologien, og til å skape interesse for geomatikk.
Det er tredje år at fagruppe geomatikk arrangerer GIS-dagen ved Høgskolen i Gjøvik. Men det er første året at en student skal holde foredrag! Torstein Andreassen studerer bachelor i medieteknologi og var en av studentene som var med på MOSCUS-prosjektet som besto i å sende en smarttelefon 15 000 fot i været med en værballong samtidig som smarttelefonen skulle sende, motta og lagre informasjon. -Det var et tverrfaglig prosjekt som var veldig artig og praktisk, sier Torstein Andreassen.

-Jeg synes det er fint at vi kan involvere studenter på GIS-dagen. MOSCUS-prosjektet er et godt eksempel på ulike faggrener som jobber sammen for å samle inn data, sier høgskolelektor Anne Kristin Kvitle som er primus motor for GIS-dagen ved HiG. –I tillegg til foredrag om MOSCUS-prosjektet vil det være foredrag om lommekjent.no, tilgjengelighet og universell utforming og cloud computing. Foredragene er åpne for alle, understreker Kvitle.

Les mer om GIS-dagen ved HiG

Bilde f.v: Høgskolelektor Kjell Are Refsvik, høgskolelektor Anne Kristin Kvitle og student Torstein Andreassen