Spennende GPS-forskning

Geomatikkstudenter har i disse dager fått montert tre nye søyler over inngangsporten til parkeringshuset på campus. Disse tre søylene er ingen ny moderne utsmykning, men et ledd i avansert GPS-forskning. Med seg på laget har de studenter fra Vilnius.

GPS (”Global Positioning System”) brukes som kjent til å fastsette koordinater og posisjoner, og gjerne innen bygg og anlegg , bil-, skips- og flynavigasjon, offentlige etater, og overvåkning av miljø og ressurser. På geomatikk- og landmålingsstudier står høypresisjons posisjonsbestemmelse ved GPS sentralt.

Geomatikkstudenter har fått bygget de tre søylene som en del av sine forskningsprosjekter. Søylene er laget av rustfritt stål, og produsert hos Intek AS på Sagvoll, ved Raufoss. Dette høstsemesteret har studentgruppa også med seg fire studenter fra Vilnius Gediminas Technical University. Tilsammen dreier dette seg om forskningsprosjekter både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Allerede 21. august ble de første innmålinger gjort (bildet). Da tok studentene for seg bestemmelse av søylekoordinater. - I et senere studentprosjekt skal nøyaktige tredimensjonale koordinater utarbeides ved bruk av mye mer avanserte GPS-målingsteknikker, forklarer høgskolelektor George Preiss.

- Poenget med de tre monterte søylene er å kunne bestemme kvalitet og repeterbarhet av høypresisjons GPS-mottakere, utdyper Preiss (bildet) på Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL). Det er derfor avgjørende å først innmåle søylene med mest mulig presisjon. Videre skal også simultane målinger på alle tre søyler brukes til å undersøke GPS-antenners kalibreringsparametre. - Målet er å kunne bekrefte kalibreringer som blir utført i USA på en enkel og effektiv måte, avslutter Preiss.