Aluminium på Island

Fire studenter ved bachelor i teknologidesign og ledelse dro tidligere i høst til Island for å lære mer om aluminium.

Studentene Ole Larsen, Ingrid Kvist Martinussen, Linda Perez Johannessen og Mohammad Wesal Khattak deltok på kurset som ble holdt i regi av Alunord. Alunord er et Nordplus-prosjekt som samler studenter fra Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge og Estland. -Kurset var om miljøvennlig utvikling og produksjon av aluminium. Foredragene handlet om alt fra fasediagram og styrkeberegning til proteser, forteller studentene. Kurset i Reykjavik varte i fem dager.

-I tillegg til foredrag var vi på bedriftsbesøk og vi hadde gruppeoppgaver sammen med de andre deltagerne. Det ga en veldig god erfaring da vi har forskjellig bakgrunn og derav forskjellig tankemåte for å løse et problem.

Studentene synes kurset var svært nyttig. -Dette var veldig spennende, vi fikk se hvordan ting fungerer og dermed lettere koble dette opp mot teorien vi har ellers i studiet. I tillegg fikk vi oppleve Reykjavik, det er en veldig designrettet by og vi fikk med oss både shopping, bytur og blå lagune avslutter studentene.

Studentene får to studiepoeng for kurset på Reykjavik. -Kurset, med fokus på forskjellige temaer, arrangeres hver høst i forskjellige land og ved forskjellige høgskoler eller universiteter, dette er en unik mulighet for studenter å oppleve noe annerledes, understreker førsteamanuensis Henning Johansen ved HiG.

Bilde f.v: Ole Larsen, Ingrid Kvist Martinussen og Linda Perez Johannessen. Mohammad Wesal Khattak var ikke til stede da bildet ble tatt.