Laserskanningsdata fra Gjøvik kommune

Laserskanning fra fly er en ny teknikk som har fått større utbredelse de siste årene. Ved hjelp av en laser montert i et fly eller helikopter kan man raskt og effektivt samle inn en rekke punkter og høyder. HIG får nå tilgang til laserskanningsdata fra Gjøvik kommune.

Alle disse punktene kan benyttes til å lage digitale terrengmodeller (DTM). Laserskanningsdata benyttes også i skogbruket for å bestemme høyder på trær da en del av punktene registreres i toppen av trærne mens andre punkter registreres nede på bakken. Det kan også genereres tradisjonelle høydekurver fra laserskanningsdata. Bruksområdene er med andre ord varierte og det er selve utnyttelsen av dataene som er utfordringen.

Store deler av Gjøvik kommune er laserskannet og HIG har nå fått tilgang til disse dataene gjennom en avtale med Gjøvik kommune og Statens kartverk Hamar / Geovekst. Avtalen gjør det mulig for ansatte og studenter ved HIG å benytte laserskanningsdata til forsknings- og undervisningformål. Det betyr at studentene får tilgang til data for bruk i enkelte emner, prosjektoppgaver og eventuelt bacheloroppgaver. Denne tilgangen til data er viktig for at studentene skal få praktisert det de lærer i teorien.

Fra tidligere har HIG tilgang geografiske data for hele Norge.

Kontaktperson ved HIG: Torbjørn Kravdal eller Bjørn Godager

Foto: Gjøvik kommune. Bildet viser Mjøsstranda nederst (kirkegården og fredevika), Hunnselva oppover og HIG på venstre side av elven.