Lean i Gjøvikregionen

Inger Gamme og Mette Hafstad

Å effektivisere arbeidsprosesser er aktuelt innen mange fagområder. Fokus på lean i både helse- og teknologimiljøer skal styrke kompetansenettverket i Gjøvikregionen.

Lean som metode handler om å ta bort sløsing av tid og ressurser i en verdikjede. Lean setter fokus på arbeidsprosesser, helhetstenking, involvering av medarbeidere og kontinuerlige forbedringer. Lean er en ledelses- og organisasjonsfilosofi som har fokus på kunden og skal bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring.

I forrige uke var over 80 deltakere samlet til Lean-seminar ved Høgskolen i Gjøvik, der man skulle legge grunnlag for en bredere forståelse for hva Lean-metodikk er. Lean-tenkning har tradisjonelt blitt brukt innen industriell
produksjon, men lean kan bidra til mer effektive og samordnede prosesser også innen helsesektoren. Deltakerne på seminaret var fra kommuner, Høgskolen i Gjøvik, Fagskolen i Gjøvik, Sykehuset Innlandet og Raufoss-miljøet.  

Solide kompetansemiljøer

-Vi tror at Gjøvikregionen med bakgrunn i solide kompetansemiljøer innenfor de ulike avdelingene ved Høgskolen i Gjøvik, en god fagskole, Sykehuset Innlandet, et industrimiljø med erfaring i bruk av lean og forskningskompetanse, en region med kommuner som samarbeider godt både politisk og administrativt, har alle muligheter til å kunne lykkes med å etablere utviklingsprosjekter i fellesskap, sier prosjektleder for prosjekt Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen, Mette Hafstad.

Høgskolen i Gjøvik er involvert på flere områder innen lean. Doktorgradsstipendiat Inger Gamme ved HiG har i sin avhandling som målsetning å muliggjøre bedre styring og kvalitetsledelse av samhandling i uforutsigbare arbeidsprosesser i industri og helse, gjennom benchmarking av samhandlingsprosessene og å se på beste praksis, for å utvikle rammeverk for fleksible og robuste styringssystemer.

I tillegg foregår det et tverrfaglig samarbeid ved HiG. -Vi har i de siste månedene samarbeidet tett mellom Avdeling for helse, omsorg og sykepleie (HOS), Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) og Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) for å utforme en modell på hvordan høgskolens komplementære fagmiljø kan bistå kommunale pleie- og omsorgstjenester med vår lean-kompetanse, sier dekan ved HOS, Roger Lian.

-Vår ambisjon som utdannings- og forskningsinstitusjon er å bidra aktivt til å løse kommunenes utfordringer, og sammen med industrimiljøet på Raufoss
utvikle et kompetansenettverk innenfor lean som også har betydning for offentlig sektor, avslutter Lian.

Bilde f.v: Doktorgradsstipendiat Inger Gamme og prosjektleder i Gjøvikregionen Mette Hafstad.