Holder mål

HiGs ingeniørutdanninger har sammen med de andre ingeniørutdanningene i Norge blitt evaluert av NOKUT. HiG får ros for næringslivskontakten og godt fagpersonell i ingeniørutdanningene.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NOKUT evaluert ingeniørutdanningene til 19 høgskoler/universiteter i Norge fra 2006-2008. Den generelle konklusjonen er at den faglige kvaliteten i norske ingeniørutdanninger stort sett er god. NOKUT påpekte generelt for alle ingeniørutdanninger at gjennomstrømningen er for lav, den forskningsbaserte undervisningen bør styrkes og at institusjonene må styrke den internasjonale virksomheten.

Høgskolen i Gjøvik får ros for at utdanningene er relevante i forhold til arbeidslivet, dette henger tett sammen med at HiG har utviklet et godt samarbeid med næringslivet i regionen. "HiG bygger på en gjennomtenkt og systematisk måte opp sitt samarbeid med regionens næringsliv. (..) Det synes å eksistere gode analyser, strategier og tiltak for å sikre at utdanningen er relevant." (Evaluering av ingeniørutdanning 2006-2008. Del 2. Institusjonsrapporter, NOKUT).

-Vi har en del utfordringer, men de utfordringene skal vi takle, sier dekan ved Avdeling for ingeniørfag, Torbjørn Skogsrød. –De påpekningene som er gjort, er områder som vi burde ha muligheter til å gjøre noe med innenfor en rimelig tidshorisont. En av de største utfordringene er å øke gjennomstrømming av studenter betydelig. Vi skal ta studentene med på råd, og så lage en handlingsplan for å få dette til. Det er godt at vi får ros for det arbeidet som er lagt ned når det gjelder næringslivskontakter, dette er langsiktig arbeid som mange andre høgskoler vil måtte slite med framover. Det er ellers gledelig at NOKUT anser våre læreres faglige kompetanse som godt tilpasset utdanningene.

NOKUT mener det må avsettes mer midler fra sentralt hold som skal gå til FoU. De påpeker også at styrking av kvaliteten i ingeniørutdanningen vanskelig kan skje uten en nasjonal samordning av utdanningstilbudet innen ulike teknologiområder og ulike regioner.

Les pressemeldingen og rapportene fra NOKUT