Lysbehov for svaksynte

Lys gir oss grunnlag for å skjelne detaljer, farger og kontraster rundt oss. Hva da med utfordringer svaksynte har i forhold til det fysiske miljø både innendørs og utendørs?

De fleste kjenner noen som er svaksynt.Totalt er det ca 1 million mennesker i Norge som trenger ekstra tiltak for å kunne orientere seg i omgivelsene, lese avisen eller unngå skader ved at man ikke oppfatter en risiko raskt nok. Ca. 1 million personer skader seg hvert år forårsaket av hvordan det bygde miljø er bygget opp. Bedre lysmiljø handler ikke bare om økt tilgjengelighet, det handler også om trygghet.

Noen ser minimalt under dårlig belysning. Synshemmede bruker også lengre tid enn normaltseende personer i forhold til overgangen fra lys til mørke og omvendt. -Utfordringene er mange og individuelle for personer med nedsatt syn, når det gjelder føringene som er gitt i forhold til universell utforming, forklarer dr.ing og førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik, Jonny Nersveen.

Forrige uke var 95 deltakere samlet på høgskolen til nordisk konferanse om svaksyntes lysbehov og behov for tilrettelegging. Tema for konferansen var blant annet universell utforming og individuelle behov, farger og kontraster i kombinasjon med lys, presentasjon av forskningsdata og formidling av lyshjelpemidler.

Utforming og belysning av uteområder, tilrettelegging av innendørs lysmiljø, utredning av lysbehov, bruk av belysningsutstyr, gjerne i kombinasjon med optiske og tekniske hjelpemidler er eksempler på de oppgaver en står overfor. -Flere av foredragsholderne på konferansen utdypet disse aspektene, og deres roller varierte fra arkitekt, doktor/overlege, ingeniør, optiker til synspedagog, forteller Nersveen. -Det forskes også på muligheten for å bruke stamceller i behandlingen av øyesykdommer. Og i workshop-sesjonen fikk deltakerne også sett nærmere på det nye forskningslaboratoriet for universell utforming på Mustad og bruk av tjenester her til utredning, avslutter Nersveen.

Bilde øverst: Fra Norges Blindeforbund, foto: Siri Berrefjord. Bildet viser kontrastmakerkering i materialvalg av trapp.

Bilde nederst: Foredragsholdere Peter Carlsen, Morten Carstens Moe og Henrik Holton (bakre rekke). Jonny Nersveen og Mai Almèn i fremre rekke.

Les mer om forskningssenter for universell utforming