Norsk forskingslaboratorium for universell utforming

UU
Norsk forskingslaboratorium for universell utforming er knyttet til Høgskolen i Gjøvik. Laboratoriet kan studere alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet knyttet til bygg, uteområder, transport og design.

Sanselaboratoriet retter seg spesielt mot syn og hørsel. Visuelle og auditive løsninger kan testes under ulike betingelser. Det er bl.a. mulig å simulere forhold utendørs ved å øke lysmengden til dagslysforhold. Betingelsene kan endres svært raskt og gjør sammenligning mellom ulike løsninger og forutsetninger enklere for forsøkspersonene og billigere enn ved feltundersøkelser.

Fullskalalaboratorium gjør det mulig å bygge modeller og teste løsninger i full størrelse ved et fleksibelt veggmodulsystem, regulerbar rullestolrampe mv. Det er plass til å teste løsninger opp til to etasjer. Testpersonene kan følges med kamerasystemer og andre målemetoder.

Undervisningsrom med plass til 24 personer gir muligheter for flere forskere å følge samme forsøk samtidig uten at forsøkspersonene opplever forstyrrelser. Rommet brukes aktivt til undervisning og møtevirksomhet.

Feltforsking og kartlegging av bygninger og utendørsområder er en del av laboratoriets virksomhetsområde. Laboratoriet er fullstendig utstyrt med måleutstyr innen lys, lyd, og tilgjengelighet. Det er bl.a. mulig å filme og simulere ulike synslidelser.

Kontakt

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming har lokaler i Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik. Førsteamanuensis Jonny Nersveen og høgskolelektor Hans Petter Olsen kan kontaktes for mer informasjon om laboratoriet.