Oversikt ressurslitteratur bachelor i radiografi.

Ressurslitteratur i radiografi

 

Emne

Tema

RAD 1041, RAD1051: Anatomi, fysiologi og mikrobiologi, Introduksjon til radiografi
RPR 1011, RAD 1031: Praktisk eksamen i radiografi/sykepleie og medikamentregning, basiskunnskap i radiografi
RAD 2051: Radiograffaglige emneområder
RAD 2061: MR
RAD 2031: Intervensjon og ultralyd
RAD 2041: Vitenskapsteori og forskningsmetode
RAD 3011: Onkologi og tilhørende modaliteter
RAD 3911: Bacheloroppgave i radiografi