Grunnet offisiell åpning av studieåret 20.august blir det ingen undervisning denne dagen.

Vi starter opp første forelesning onsdag 27.august på A209.

Emnet undervises onsdager 1330-1615 på datalab A209 der 3D-studio max er innstallert.

Målet med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper i 3D-modellering, rigging og visualiseringer i 3D. Emnet er stukturert med en kombinasjon av forelesninger, øvinger, selvstudium og veiledning.