NB! Høste 2012 vil informasjonen rundt emnet flyttes inn i eget Fronterrom. 

Informasjonen som ligger her er derfor utdatert, men gir likevel et inntrykk av opplegget i emnet

PRESENTASJONSMAPPA :

De to mappearbeidene jeg som emneansvarlig har bestemt at er obligatoriske i presentasjonsmappe høsten 2011 er nr. 1 Open Source Software Development (gruppe) og nr. 3 Design Patterns (individuell).

Se detaljer i epost/meldingen i Fronterrommet.

TomR
---------------------------------------------

Informasjonen på emnesidene vil kontinuerlig oppdateres, men grovstrukturen i både innhold, fremdriftsplan og evalueringsform er klar. 

IMT3102 er obligatorisk i 5.semester for studentene på Bachelor i Programvareutvikling og et meget relevant emne for de som ønsker programvareutviklingsfokus i studiet Bachelor i ingeniørfag - data eller andre informatikkfokusete studier.

Merk at emnet forutsetter IMT2243 Systemutvikling og bygger på programmering. Emnet holdes høstsemesteret og gir 10 studiepoeng. Det benyttes mappeevaluering i emnet.

 Faglærer er Tom Røise.

Timeplanen høsten 2011 er :

Tirsdager kl. 1000 - 1145 Rom A034

Onsdager kl. 1300 - 1445 Rom A034

Fredager : veiledningstilbud kkl.. 1000 - 1130  på Tom sitt kontor.