NISlab - Norwegian Information Security laboratory

NISlab

NISlab is the information security group at Gjøvik University College. The group conducts international competitive research in several areas of information and cyber security, supervises Ph.D. research projects in this field and operates study programs in information security at the Ph.D.M.Sc. and B.Sc. level. Furthermore, NISlab hosts the national COINS Research School of Computer and Information Security.

With around 50 affiliated persons NISlab constitutes one of the larger academic information and cyber security groups in Europe. As shown in the figure above we have a broad approach to information and cyber security. However, through our focus laboratories we have a particular focus on biometrics, forensics and information security management.

News

Historisk forskningssatsing

Historisk forskningssatsning på datasikkerhet

Når landets tyngste aktører innen sikkerhet går sammen for å styrke utdanningstilbudet innenfor cybersikkerhet og informasjonssikkerhet, betyr dette det største kompetanseløftet for fagfeltet noensinne. Med felles innsats blir Høgskolen i Gjøvik et internasjonalt kraftsenter innenfor informasjonssikkerhet.

Les mer
Informasjonssikkerhet

Nasjonal forskerskole i informasjonssikkerhet

Høgskolen i Gjøvik skal lede den nasjonale forskerskolen i informasjonssikkerhet, som etablerers av Forskningsrådet. Forskningsmiljøet i informasjonssikkerhet ved høgskolen er et av de større i Europa, opplyser professor Einar Snekkenes 

Les mer