Logo Innovatoriet1
Logo Innovatoriet
Innovatoriet er høgskolens tverrfaglige idélaboratorium, et verksted for utvikling av ideer og prosjekter der studenter og ansatte arbeider sammen om forbedringer på tvers av fagområde, seksjon og avdeling.

Høgskolen i Gjøvik ønsker å trekke studenter og ansatte aktivt inn i innovasjonssatsningen og har derfor etablert Innovatoriet som et verksted for utvikling av nye ideer. Innovatoriet er høgskolens kreative møteplass der både studenter, lærere, forskere og næringslivet utenfor kan få hjelp til å skape nye ideer og teste idéer, enten det gjelder forbedringer av prosesser, arbeidsmetoder, produkter eller tjenester. I visse tilfeller kan det også gjelde utvikling forretningskonsepter og bedrifter. Kort sagt endringskompetanse og entreprenørskap.

Utvikling av ideer

Innovatoriet er også en «pre-inkubator» der studentenes forretningsideer eller ideer til forbedringer får oppfølging fra idéstadiet fram til et mer utviklet konsept som kan gå videre til neste nivå i innovasjonssystemet for kommersialisering. Det er utvikling av nye ideer i seg selv, og nye løsninger som er Innovatoriets fokus, ikke selve kommersialiseringen. For den fasen har vi allerede etablerte miljø og aktører i regionen som vi mener det er viktig å spille på.