Campusutvikling

G-bygget

En omfattende renovering av bygg vil skje på campus den nærmeste tiden. -HiG har hatt en rivende utvikling de siste årene, med stor økning av studenter og ansatte. Nå er det på tide å ruste opp campus, sier rektor Jørn Wroldsen. 

Allerede tidlig i mai starter arbeidet med å utbedre B-bygget innvendig. B-bygget fikk utvendig overhaling i 2011 og nå er det altså innsiden som står for tur. Denne uken kom en brakkerigg på plass som fra mai skal være midlertidige kontor for flere av de ansatte.

Oppsett av brakkerigg

–Når undervisningen starter i august så skal det være klart for bruk av klasserom og undervisningsrom i B-bygget, sier høgskolelektor George Preiss som koordinerer mye av det praktiske.

Etter planen skal B-bygget stå helt ferdig 1. januar 2013. I tillegg er prosjekteringen av renovering av A-bygget samt et helt nytt mellombygg mellom A og G-bygget. Dette mellombygget skal inneholde grupperom og lesesalsplasser.

-Vi ønsker å videreutvikle campus i forhold til de behov studenter og ansatte har. Det vil gjøre Høgskolen i Gjøvik til et enda mer attraktivt sted å studere. I planene inngår også et nybygg som tenkes plassert der fotballbanen er i dag, sier Wroldsen.