Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen har ansvar for økonomistyring og økonomiforvaltinga ved Høgskolen i Gjøvik. Økonomiseksjonen har og ansvar for drift, reinhald og vedlikehald av bygg og anlegg, samt post. Økonomiseksjonen held til på Mustad.

Ansatte:

Økonomiseksjonen har ansvar for følgjande oppgåver:

  •  samanstille budsjett for Høgskolen i Gjøvik
  •  ta i mot og kontrollere løns- og honorarskjema
  •  ta i mot og kontrollere fakturer
  •  ta i mot og kontrollere reiserekningar
  •  ta i mot og kontrollere krav om å dekke andre utlegg
  •  drift, reinhald og vedlikehald av bygg og anlegg.

Fakturaadresse til HiG

Høgskolen i Gjøvik – Fakturamottak
Postboks 367 – Alnabru
0614  OSLO

E-fakturaadresse:

9908:970937668
For fakturaer sendt i PDF-format benyttes e-postadressen faktura@hig.no

Organisasjonsjonsnummer:

970 937 668

Lenker

Lenke til ESS: Portal for lønn og reise

Lenke til reisebyrået Berg-Hansen

Hotellavtaler

Høgskolen i Gjøvik har hotellavtale med følgende hotellkjeder:

  • Scandic Hotels AS: Norge
  • Nordic Choice Hotels Hospitality Group AS: Norge, Sverige og Danmark

For mer informasjon ta kontakt med økonomiseksjonen ved seniorrådgiver Roy Johannessen.