Studie- og forskingsseksjonen

Studie- og forskingsseksjonen har ansvaret for all studieinformasjon, internt og eksternt. Som ein del av fellesadministrasjonen, skal studie- og forskingsseksjonen legge forholda til rette for studiesøkande, studentar og tilsette.

Slik kjem du i kontakt med oss