Likestillingsutvalet

Likestillingsutvalet har eit særleg ansvar som initiativtakande og rådgjevande utval med saksoppgåver innafor rammene til Hovudavtala i Staten, lokalt personalreglement og tilpassingsavtala.

Likestillingsutvalet har uttalerett i høve til utlysingstekstar og tilsettingssaker. Utvalet har utarbeidd Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Gjøvik. Studenter og ansatte som blir utsatt for diskrimineranda behandling på bakgrunn av kjønn, etnisitet, seksuell legning, religion eller andre formar for diskriminering, bør ta kontakt med leiaren av Likestillingsutvalet og personaldirektøren.

Likestillings- og antidiskrimineringsutvalet behandler blant anna saker som omfattar:

  • Alle formar for diskriminering, inkludert seksuell trakassering
  • Andre brot på Likestillingsloven

Terskelen skal være låg for å melde i frå om brudd eller mistanke om brudd på lovgivninga. Utvalet diskuterer moglege tiltak med personaldirektør og den fornærma parten før det blir varsla vidare i systemet.

Sammensetning av utvalet:

  • Heidi Vifladt (leiar av utvalet)
  • Nils Rui
  • Benthe Toft
  • Torbjørn Kravdal
  • Kiran Kumar

Personaldirektør møter i utvalet.