Senter for omsorgsforskning, øst

Senter for omsorgsforskning er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet. Senterets mandat er å samle, produsere, og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid.

Nyheter / Nyhetsarkiv

Forfatterne av boken «Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid»

Slik kan ekspertmakten tones ned

Hvem er personen bak diagnosen? Hva betyr symptomene? Hvordan skape...

Les mer
Du_og_jeg_skal_gjore_jobben_for_web.jpg

Landskonferanse i Aktiv omsorg

Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning - sør, har utvi...

Les mer
Tre_millioner_til_omsorgsforskning_for_web

Nytt veikart til omsorgsteknologi

For en tid siden lanserte KS et «Veikart til velferdsteknologi». Et...

Les mer
Forskningssentre HiL og HiG

Forener forskerkompetansen

Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved Høgskolen i Lilleha...

Les mer
Prisvinnere ved Innlandskongressen for helseforskning 2013

Forskningspris

Edith Roth Gjevjon, Tor Inge Romøren, Bente Ødegård Kjøs og Ragnhil...

Les mer
Rapport514

Rapport: Øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner står bak en nylig utg...

Les mer
Siljesveen

Vil fremme helse i omsorgstjenesten

Omsorgsarbeidet i Norge legger stadig mer vekt på helsefremmende og...

Les mer
Kari Bjerke Gjærde og Simons J. R. McCallum

På stand for mer samarbeid

Da Høgskolen i Gjøvik markerte 20-årsjubileum torsdag 14. august, v...

Les mer
Hva skal omsorgsbiblioteket.no inneholde, og hva skal til for at ansatte i helse- og omsorgssektoren tar nettstedet i bruk? Det er noe av det Senter for omsorgsforskning  ved HiG nå jobber med. Kaia Paulsen (til høyre) er emneredaktør for velferdsteknologi og Kari  Bjerke Gjærde er ansvarlig for strukturen på nettsiden, som starter opp våren 2015. (Foto: Bjørn Kvaal, SOF)

På intervjutokt landet rundt

De neste ukene skal ansatte i pleie- og omsorgstjenesten landet run...

Les mer
Dette kan være hakkespettboken for alle som lurer på hvordan kommunene kan medvirke til og legge til rette for forskning.

Slik kan kommunene forske på omsorgsarbeid

Kommuner, høgskoler og helsetjenesten er pålagt å samarbeide om for...

Les mer
Seniorrådgiver Hilde Haualand i stiftelsen Signo ønsker seg samarbeid med Senter for omsorgsforskning for å kartlegge situasjonen til døve pleietrengende mennesker i Norge. (Foto: Bjørn Kvaal)

Taushet for døve pleietrengende

Pleietrengende døve kan sitte i ensomhet på sykehjem eller i sin eg...

Les mer
Medlemmene i HelseOmsorg21-rådet (Foto: HOD)

Bent Høie vil ha råd fra Sentrene

Nå skal staten meisle ut morgendagens helse- og omsorgsarbeid. Sent...

Les mer
Redaksjonssekretær Kari Bjerke Gjærde og journalist Bjørn Kvaal ved Senter for omsorgsforskning, feirer det nye tidsskriftet.

Omsorg i nytt format

Tidsskrift for omsorgsforskning kom velduftende av trykksverte ned...

Les mer
Jim_Skarli_for_web

Du og jeg skal utføre omsorgsarbeidet

Du og jeg skal utføre 25 prosent av omsorgsarbeidet i Norge i framt...

Les mer
Aud Obstfelder, Nina Olsvold og Tone Elin Mekki. Foto: Sally Rosendahl, Marte Neverdal og Høgskolen i Bergen

Hva ønsker du deg til valget?

Helse- og omsorgssektoren er ikke den som har ropt høyest under val...

Les mer