Fagskoleingeniører

Søknad/opptak

For deg som har teknisk fagskolebakgrunn kan søknadsvei for opptak til ingeniørutdanning variere. Følgende gjelder:

  • Søkere som har generell studiekompetanse (GSK) med fagkravene (R1, R2 og FYS1) skal søke opptak gjennom Samordna opptak
  • Søkere som ikke har fagkravene i matematikk og fysikk skal søke tresemesterordningen gjennom lokalt opptak på Høgskolen i Gjøvik

Søknadsskjema for lokalt opptak finner du her www.hig.no/studietilbud/opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Søknad om fritak/innpassing

Har du bakgrunn fra teknisk fagskole, har du anledning til å søke om fritak/innpassing for deler av ingeniørutdanningene, i henhold til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning § 5. En eventuell innpassing vil variere noe fra studieprogram til studieprogram, men den kan utgjøre inntil  60 studiepoeng, avhengig av fagskole og program du søker deg inn på.

Fritakssøknadene blir vurdert av fagavdelingene på bakgrunn av innhold og nivå i fagskoleutdanningen kontra høgskolens emner. Det kan bli gjennomført tester som danner grunnlag for fritak av enkeltemner.

Søknadsfrist for søknad om fritak/innpass er senest 1 måned før oppstart av emnet det gjelder. Les mer i Studieforskrift ved Høgskolen i Gjøvik § 38.

Ved dokumentasjon på bestått matematikk (R1 +R2) og/eller fysikk (FYS1) eller tilsvarende, kan det søkes fritak fra disse opptakskravene.

Oppstart og mer informasjon

Oppstart for studenter på tresemesterordning er som regel første uke i juli. Følg med  på websidene for tresemesterordningen for oppdatert informasjon angående oppstartstidspunkt med mer.