norsk english

Emnebeskrivelse for AIO017 - Spesialsykepleie- fag og yrkesutøvelse (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng15
ECTS Credits15
VarighetHøst og vår
DurationAutumn and Spring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studenten viser faglig innsikt og evne til refleksjon, i konkrete lærings- og pasientsituasjoner ved å integrere teori og praksis.

Aim

.

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra AIO-utdanningene; sykepleiefaglige emner, medisinske- og naturvitenskapelige emner og anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

Content

.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, prosjektarbeid, refleksjon, veiledning
Study MethodsLectures, Group Works, Mandatory Assignments, Project Works, Reflection, Tutoring
VurderingsformerFlervalgstest(er) (teller 30%)
Hjemmeeksamen, 1 uke (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
AssessmentMultiple Choice Test(s) (counts 30%)
Home Exam, 1 week (counts 70%)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningEkstern sensor ved hjemmeeksamen, flervalgstest sensureres av emnelærer(e).
Gjennomføring av kontinuasjon

Utsatt hjemmeeksamen og flervalgstest settes opp førstkommende semester dersom ikke annet er avtalt med studieprogramansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelektor Randi Tosterud
Læremidler 
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger