norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for AIO017 - Spesialsykepleie- fag og yrkesutøvelse (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten viser faglig innsikt og evne til refleksjon, i konkrete lærings- og pasientsituasjoner ved å integrere teori og praksis.

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra AIO-utdanningene; sykepleiefaglige emner, medisinske- og naturvitenskapelige emner og anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, prosjektarbeid, refleksjon, veiledning
VurderingsformerFlervalgstest(er) (teller 30%)
Hjemmeeksamen, 1 uke (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningEkstern sensor ved hjemmeeksamen, flervalgstest sensureres av emnelærer(e).
Gjennomføring av kontinuasjon

Utsatt hjemmeeksamen og flervalgstest settes opp førstkommende semester dersom ikke annet er avtalt med studieprogramansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelektor Randi Tosterud
Læremidler 
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger