norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG1091 - Byggeskikk, estetikk og stedsforming (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst, vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Hovedmålet med emnet er at studenten skal beherske et begrepsapparat som kan brukes for å uttrykke faglige holdninger og gi en forståelse av vesentlige hensyn omkring byggeskikk. Studenten skal være i stand til å vurdere et steds karakter, beskrive kvaliteter som finnes der og slik utvikle egne faglige oppfatninger av hvordan en byggesak kan komme til å virke i en helhet.
Studenten skal være i stand til å
-beskrive karakteristiske trekk ved et sted som bidrar til å gi det identitet
-forstå betydningen av en stedsanalyse og forklare dens bruk
-oppfatte romlige og formale sammenhenger som er viktige for å skape helhet i våre bygde omgivelser
beskrive bebyggelsesstruktur og romdannelser på et sted
-benytte lovverket som rettesnor for å sikre bedre kvalitet i omgivelsene

Emnets temaer

1. Regioner, landskap og klima
2. Stedsanalyse
3. Stedets struktur
4. Stedets gater og plasser
5. Huset
6. Huset og omgivelsene
7. Økologi og bærekraft
8. Kommunens ansvar

Pedagogiske metoderGruppearbeid, nettbasert læring, obligatoriske oppgaver, samling(er) / seminar(er), veiledning
Individuell arbeidsbok og gruppeoppgaver
Vurderingsformer8 gruppeoppgaver og en individuell arbeidsbok gir etter en helhetsvurdering en samlet karakter.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

For studenter med stryk skal forbedring av individuell arbeidsbok skje innen gitt frist etter eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Alle referanser oppgis
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligSeniorkonsulent Astrid Stadheim
Læremidler

Bøker:

  • Mitt hus er din utsikt, Schmidt, L og Wilhjelm, H;, Statens Byggeskikkutvalg, utgave 1999 (ISBN: 82-994757-0-8)
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger