norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG2061 - 3D modellering/visualisering (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal etter endt kurs:
 -ha kunnskap om prinsipper for 3D modellering
 -ha ferdigheter i oppbygging av 3D modeller
 -kunne dokumentere modellen
 -kunne visualisere 3D modeller

Emnets temaer

 -Videregående 2D konstruksjon
 -Koordinatsystem, orientering i rommet
 -Projeksjon og perspektiv
 -Trådmodellering, linjetyper
 -Overflatemodellering
 -Volummodellering
 -Dokumentasjon (2D tegninger, materiallister, tekst)
 -Visualisering og rendering

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, obligatoriske oppgaver
Øvinger er basert på AutoCAD / Architectual Desktop
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Øvinger (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Svein Gautestad
Læremidler

Bøker:

  • AutoCAD R2002 del 2, Odd Sverre Kolstad, utgave 2003
Erstatter
  • XV154B - 3D MODELLERING/VISUALISERING
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger