norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG2071 - Landmåling, introduksjon (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene har kjennskap til og overblikk i bruk av ulike typer landmålingsutstyr, samt tilhørende beregningsmetoder og er i stand til å utføre enkle landmålingsoppdrag, både praktisk og beregningsmessig. Studentene forstår prosessen knyttet til innsamling, bearbeiding, lagring og presentasjon av geografiske data. Studentene har en oversikt over norske kartdatabaser og standarder.

Emnets temaer

Datum
Projeksjoner
Koordinatsystemer
Datafangst
Instrumentlære
Koordinatberegninger
Norske kartserier
Norske databaser
Editering av kart
Dataformater
Standarder
Detaljmålinger
Eiendomsmåling

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, labøvelser
VurderingsformerMappe-evaluering (evalueres av faglærer)
10 obligatoriske innleveringer, 6 evalueres. Faglærer og student velger hver 3 mapper som skal telle til endelig evaluering.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelærer Vidar Øfstaas
Læremidler

Bøker:

  • Grunnleggende landmåling, T.Skogseth, Universitetsforlaget
  • Oppgaver i grunnleggende landmåling, P.I.Gjengedal / T.Skogseth, Universitetsforlaget
  • Geografiske informasjonssystemer, T.Bernhardsen (ISBN: 82-412-0429-9)

Annet:

  • Annen utdelt litteratur/artikler/notater
Erstatter
  • GEO1061 - Landmåling I
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger