norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG2101 - Grunnleggende geoteknikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • BYG1031 - Materiallære
  • BYG1061 - Mekanikk
  • REA1001 - Fysikk

Eller tilsvarende femner/ tema

Mål

Faglig visjon:
• Studentene tilegner seg oversikt over sentrale deler av emneområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon under yrkesutøving.

Læringsmål:
• Kjenne emnets sentrale problemstillinger.
• Forstå kvalitetskrav til produkt og prosess innen emnets temaer.
• Kunne etablere modeller for enkel analyse og prosjektering av enkle tiltak
• Vite viktige faktorers betydning for faglige valg.

Kriterier for synliggjøring av måloppnåelse:
• Klarlegge og analysere tilstanden i grunnen i forhold til aktuelle problemstillinger, gjennom tolking av beskrivelser og skisser.
• Utarbeide opplegg for innhenting, vurdering og systematisering av aktuell informasjon og data på grunnlag av nevnte klarlegging og analyse.
• Finne fram til enkle forbedringstiltak for aktuelle problemstillinger
• Finne fram til enkle matematiske modeller for situasjoner og tiltak.
• Velge hensiktsmessige løsninger og tiltak for aktuelle problemstillinger.
• Begrunne valg og løsninger

Emnets temaer

• Materialer i grunnen og deres fysiske egenskaper,
• Virkninger av korngradering, vanninnhold og frost.
• Spenninger i jord og skjærfasthet.
• Jord som belastning, jordtrykk.
• Jord som byggegrunn, bæreevne og setninger.

Pedagogiske metoderUndervisningsform: • Ukentlig veiledning av arbeidskrav. • Informasjon og kommunikasjon i ClassFronter. Arbeidsform: • Selvstudium og gruppearbeider. Premisser for arbeid: • Tilgjengelig generelt og faglig materiale, oppgitt litteratur, lenker til Internet etc. i ClassFronter.
VurderingsformerFormativ: • Medstudentevaluering av utført arbeidskrav, som leveres i ClassFronter, før fastsatte frister. Summativt: • Sensurering av et utført arbeidskrav inklusiv medstudentevaluering, valgt ut av veileder og sensor.
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle kilder kan benyttes for arbeidskrav, men må oppgis.
Obligatoriske arbeidskravRapport: • Beskrivelse av gjennomført arbeidsprosess og presentasjon av utført arbeid, for hvert tema.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Eystein Kvam
Læremidler

Bøker:

  • Geoteknikk og fundamentering, Olav Aarhaug, NKI, utgave 2000

Annet:

  • Faglig materiale i ClassFronter, Eystein Kvam
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger

Erstatter alle tidligere fag og emner i Geoteknikk og Fundamentering.