norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG2121 - Husbyggingsteknikk (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold. Samtidig vektlegges energi- og miljøspørsmål, og emnet tar sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen.

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å

• beskrive vanlige tekniske løsninger for nye bygg samt identifisere eventuelle svakheter i eksisterende løsninger
• identifisere og stille krav til miljømål i byggesaker
• begrunne, presentere og diskutere egne faglige valg, meninger og holdninger

Emnets temaer

• Grunnleggende bygningsfysiske forhold
• Energi- og miljødokumentasjon for bygg
• Miljøriktig planlegging og prosjektering

Pedagogiske metoderCasebasert undervisning med forelesninger og individuelle arbeider og gruppearbeid
VurderingsformerStudenten vurderes på grunnlag av to prosjektrapporter og en individuell utspørring. Prosjektene skal gjennomføres som gruppearbeider. For det ene prosjektet er de faglige rammer og målsetninger gitt, mens det andre prosjektet gir rom for at studentene selv velger hvilken faglig fordypning de ønsker å konsentrere seg om. Begge prosjektene skal presenteres muntlig for de øvrige studentene. Emnet avsluttes med en individuell høring. Endelig karakter settes på bakgrunn av en samlet vurdering av disse arbeidene.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningEkstern sensor retter utvalg av besvarelser. Det benyttes ekstern sensor på muntlig høring.
Gjennomføring av kontinuasjon

Tidligst 3 måneder etter ordinær muntlig utspørring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravMedstudentevaluering av 1 oppgave, krav ”Godkjent”. Refleksjonsnotat, krav ”Godkjent”.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Fred Johansen
Læremidler

Bøker:

  • Bygningsfysikk, Knut Jonas Espedal, Byggenæringens Forlag, utgave 2 (ISBN: ISBN 82-8021-020-2)

Annet:

  • Byggforsk database, Byggforsk
Erstatter
  • BYG2081 - Energi og miljø
  • BYG2091 - Bygningsfysikk
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger