norsk english

Emnebeskrivelse for BYG3021 - Bygningsmessig brannvern (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
Varighet1 semester (høst)
Duration1 semester (Autumn)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studentene dokumenterer:
kunnskaper og holdninger innenfor de problemstillinger, som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende møter i tilknytning til bygningsmessig brannvern
Studentene gjør rede for:
- de samfunnsmessige sider av brann som problem
- prinsippene for prosjektering av brannvarslingsanlegg, stasjonære slukkeanlegg og røykventilasjon
- lovverket som hjemler brannvesenets arbeid
Studentene anvender:
- preaksepterte modeller til ordinær brannteknisk prosjektering og planlegging av bygg

Aim

After completion of the course, the students will:
- have knowledge of the social aspects of fire as a problem
- be able to apply preaccepted models for ordinary fire-technical projecting and planning of constructions
- know the principles of projecting fire detecting systems, stationary fire extinguisher and smoke ventilation
- be familiar with the legal framework

Emnets temaer

Faget er bygd opp av flere temaer. Hvert tema er beskrevet med sine læringsmål og krav til innlevering av delprosjekt og startes med en samling. Men den vesentlige delen av læringen skjer gjennom at fagstoffet bearbeides i prosjektgrupper. I dette arbeidet forventes en utstrakt bruk av Internet som informasjonskilde. Læringsløpet administreres gjennom læringsportalen ClassFronter.

Content

Fire Defence Planning, Fire Dynamics, Fire Prevention Organization and Management

Pedagogiske metoderProsjektarbeid, e-læring, gruppearbeid
Se notat fra faglærer
Study MethodsProject Works, Group Works, E-learning
More information vil be given by the lecturer
VurderingsformerProsjektarbeid
Flervalgstest(er)
AssessmentProject Work
Multiple Choice Test(s)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerAlle
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave
Tester
Course RequirementsProject
Tests
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for byggfag
EmneansvarligEystein Kvam
Læremidler

Bøker:

  • Brannsikkerhet, Sigurd Hoelsbrekken

Annet:

  • Norske Standarder
  • Internettbasert læringsstoff
Erstatter
  • XV160B - BYGNINGSMESSIG BRANNVERN
GodkjentAvd.styret AT, 190603
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger 
Supplementary Information