norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG3031 - Elementmetoden (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • BYG1041 - Mekanikk
  • BYG2011 - Konstruksjonslære I
Mål

Studenten benytter elementmetoden til design og analyse av byggkonstruksjoner

Emnets temaer

Modellering med solid basiselementer
Modellering med spesialtilpassede basiselementer
Spenningsanalyse
Deformasjonsanalyse

Pedagogiske metoderForelesninger, pbl (problem basert læring)
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer
Eksamen foregår på datalab. med bruk av programsystemet Ansys 57
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligTerje Bokalrud
Læremidler

Annet:

  • Håndbok for programsystemet Ansys 57
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger