norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG3061 - Konstruksjonslære II (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på

  Fagene “Mekanikk”, “Statikk” og “Konstruksjonslære I”.

  Mål

  Etter fullført fag skal studentene:
  - kunne utføre lastberegninger og ved hjelp av statiske analyse-metoder beregne dimensjonerende belastninger.
  - kunne dimensjonere de fleste vanlige plass-støpte betong-konstruksjoner.
  - kunne overslags-dimensjonere enkle prefabrikerte betong-elementer.

  Emnets temaer

  Tema 1: Statikk
         -Statiske analyse-metoder. (3-moment, moment-fordeling pga.             stivheter, influens-linjer)
         -Lastberegninger.  
  Tema 2: Betongdimensjonering.
         - Støttemur, konsoller, fundamenter, nedbøyning, riss.
         - Generelt om prefabrikkerte betongelementer.
         - Stabilitet av bygninger.
  - Skivevirkning med hulldekk-elementer (Dersom tid)

  Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
  VurderingsformerOppgaveløsning (teller 40%, evalueres av faglærer)
  Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%, evalueres av egen sensor)
  Hver av delene må bestås separat.
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  EmneansvarligHarald Fallsen
  Læremidler

  Annet:

  • Kompendier i dimensjonering av betong, stål og tre, H.B.Fallsen
  • NS 3491-4, Norske Standard
  • NS 3473 - Betong, Norske standard
  • NS 3490, Norske Standard
  • NS 3491-3, Norske Standard
  • NS 3491-1, Norske Standard
  Erstatter
  • XS227B - KONSTRUKSJONSLÆRE II
  Gjelder fraHøst 2004
  Supplerende opplysninger