norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG3071 - Stål- og tre-konstruksjoner (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • BYG2011 - Konstruksjonslære I

Fagene “Mekanikk” og “Konstruksjonslære I”

Mål

Studentene har  videregående kunnskap i dimensjonering av stål- og tre-konstruksjoner.
Studentene skal kunne anvende konstruksjons-standardene i dimensjoneringen.

Emnets temaer

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS 3472
- Forbindelser – boltete og sveiste.
- Avstiving, Torsjonsknekking,
- Dimensjonering for brannkrav. Tverrsnittsklasse 4
Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS 3470.
- Forbindelser, Pulttak- og saltaks-bjelker, krumme limtre-bjelker,
- Avstivning. Utsparinger i limtrebjelker.
- Dimensjonering for brann.

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
VurderingsformerOppgaveløsning (teller 40%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%, evalueres av egen sensor)
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Harald Fallsen
Læremidler

Annet:

  • NS 3472 - Ståldim., Norske Standard
  • NS 3470-1 - Tredim., Norske Standard
Erstatter
  • XS228B - STÅL- OG TREKONSTRUKSJONER
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger