norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG3091 - Teknisk infrastruktur (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • BYG1001 - Bygningslære 2
  • GEO1041 - Landmåling I
  • REA1021 - Kjemi og miljø

Eller tilsvarende emner/ tema

Mål

Faglig visjon:
• Ved å følge fagopplegget, tilegner studentene seg oversikt over sentrale deler av emneområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon under yrkesutøvelse og videre utdanning.

Læringsmål:
• Kjenne emnets sentrale problemstillinger.
• Forstå kvalitetskrav til produkt og prosess for emnets temaer.
• Kunne analysere tilstanden til elementer og komponenter av teknisk infrastruktur og vurdere mulige tiltak for eventuelle forbedringer
• Vite viktige faktorers betydning for faglige valg.

Kriterier for synliggjøring av måloppnåelse:
• Klarlegge og analysere tilstanden til elementer av teknisk infrastruktur i forhold til aktuelle problemstillinger, gjennom tolking av beskrivelser og skisser.
• Utarbeide opplegg for innhenting, vurdering og systematisering av aktuell informasjon og data på grunnlag av nevnte klarlegging og analyse.
• Finne fram til enkle forbedringstiltak for aktuelle problemstillinger
• Finne fram til enkle matematiske modeller for situasjoner og tiltak.
• Velge hensiktsmessige løsninger og tiltak for aktuelle problemstillinger.
• Begrunne valg og løsninger

Emnets temaer

• Ledningsanlegg, funksjon og tilpasning. til situasjon og prioriterte hensyn
• Veier og plasser, funksjon og tilpasning til situasjon og prioriterte hensyn
• Planlegging av drift og vedlikehold, rehabilitering og forbedringstiltak.
• Geometrisk utforming og tekniske løsninger

Pedagogiske metoderUndervisningsform: • Ukentlig veiledning av arbeidskrav. • Informasjon og kommunikasjon i ClassFronter. Arbeidsform: • Selvstudium og gruppearbeider. Premisser for arbeid • Tilgjengelig generelt og faglig materiale, oppgitt litteratur, lenker til Internet etc. i ClassFronter.
VurderingsformerFormativ: • Medstudentevaluering av utførte arbeidskrav, som leveres i ClassFronter, før fastsatte frister. Summativt: • Sensurering av et utført arbeidskrav inklusiv medstudentevaluering, valgt ut av veileder og sensor.
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle faglige kilder er tillatt for arbeidskrav, men må oppgis.
Obligatoriske arbeidskravRapport: • Beskrivelse av gjennomført arbeidsprosess og presentasjon av utført arbeid, for hvert tema.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Eystein Kvam
Læremidler

Bøker:

  • Vegutforming for ingeniørutdanningen, Tor Jørgensen, Eget, utgave 1998
  • 017 Geometrisk utforming og 018 Veibygging, Vegdirektoratets håndbøker, VD, utgave 2000
  • Veivedlikehold, Jon Grasmo, NKI, utgave 2000
  • Kommunalteknikk, Jan Fromm, Gyldendal, utgave 2000

Annet:

  • Faglig materiale i ClassFronter, Eystein Kvam
Erstatter
  • BYG3041 - Klassisk veidesign
  • BYG3051 - Kommunalteknisk forvaltning
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Emnet vil kun bli tilbudt om det er mer enn 6 påmeldte.