norsk english

Emnebeskrivelse for BYG3901 - Hovedprosjekt (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng15
ECTS Credits15
Varighet1 semester (vår)
Duration1 semester (Spring)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studenten skal:
- Utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art.
- Planlegge, finne løsninger og dokumentere disse.
- Få forståelse for fordeler og ulemper med arbeid i grupper.
- Få forståelse for viktigheten av god planlegging og oppfølging.
- Få positiv holdning til en metode- og problemorientert arbeidsform og    evne til å vurdere alternativer.

Aim

Students are expected:
- to execute a larger independent task of interdisciplinary nature
- to plan, find solutions and document them
- to comprehend the advantages and disadvantages of working in a team
- to understand the importance of making and following of plans of work
- to become accustomed to method and problem-oriented techniques with an ability to assess different alternatives

Emnets temaer

Fagets emner: Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Content

The project will have as its base a realistic engineering problem formulated in such a way that it will require the use of knowledge and skills from different fields.

Pedagogiske metoderProsjektarbeid i grupper
Study MethodsProject work in groups
VurderingsformerProsjektarbeid
AssessmentProject Work
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerAlle
Obligatoriske arbeidskravRapportering i løpet av prosjektperioden
Course Requirements.
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for byggfag
Emneansvarlig 
Læremidler 
Erstatter 
GodkjentAvdelingsstyret våren 2003
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger

- Prosjektoppgaven bør, om mulig, bli gitt av og utført i samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat.
- Prosjekter kan utføres av studenter fra forskjellige linjer/studieretninger/studier.

Prosjektet evalueres på grunnlag av:
:- Arbeidsmetodikk/prosess
- Presentasjon (muntlig og skriftlig)
- Faglige vurderinger
- Vanskelighetsgrad/kompleksitet, oppgavens art og kreativitet i angrepsmåten.

Supplementary Information

.