norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG3901 - Hovedprosjekt (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
Varighet1 semester (vår)
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal:
- Utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art.
- Planlegge, finne løsninger og dokumentere disse.
- Få forståelse for fordeler og ulemper med arbeid i grupper.
- Få forståelse for viktigheten av god planlegging og oppfølging.
- Få positiv holdning til en metode- og problemorientert arbeidsform og    evne til å vurdere alternativer.

Emnets temaer

Fagets emner: Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoderProsjektarbeid i grupper
VurderingsformerProsjektarbeid
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidlerAlle
Obligatoriske arbeidskravRapportering i løpet av prosjektperioden
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonSeksjon for byggfag
Emneansvarlig 
Læremidler 
Erstatter 
GodkjentAvdelingsstyret våren 2003
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger

- Prosjektoppgaven bør, om mulig, bli gitt av og utført i samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat.
- Prosjekter kan utføres av studenter fra forskjellige linjer/studieretninger/studier.

Prosjektet evalueres på grunnlag av:
:- Arbeidsmetodikk/prosess
- Presentasjon (muntlig og skriftlig)
- Faglige vurderinger
- Vanskelighetsgrad/kompleksitet, oppgavens art og kreativitet i angrepsmåten.