norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE1021 - Lineære systemer (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • REA1041 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
Mål

Studenten kan metoder for beskrivelse dynamiske systemer ved hjelp av differensiallikninger og  overføringsfunksjoner og har kunnskaper i Laplacebaserte teknikker for frekvens- og transientanalyse av signaler og systemer.
Studenten har kjennskap til stabilitetsanalyse av åpne og tilbakekoblede systemer.

Emnets temaer

- Modelleringsteknikker for dynamiske systemer
- Transferfunksjoner og Laplacebeskrivelser
- Blokkdiagrammer
- Kobling mellom transferfunksjoner og tilstandsrommodeller
- Systemresponser, stabilitet og egenskaper
- Frekvensresponser og tegning av disse
- En inn og en ut systemer, stabilitetskriterier
- MATLAB, generell innføring
- Control Systems Toolbox
- Simulink

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid (må være godkjent av faglærer)
Øvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøyskolelektor Håkon Solum
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • XL163E - LINEÆRE SYSTEMER
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger