norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE1031 - Elektronikk I (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
VarighetHøst og vår
10 studiepoeng høst og 5 studiepoeng vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har grunnleggende kunnskaper om oppbygging og bruk av kretser med lineære og ulineære komponenter, og kan praktisk erfaring
i konstruksjon av enkle elektroniske kretser og i bruk av digitale
måleinstrumenter.

Emnets temaer

Ohms og Kirhhoffs lover
Nettverksanalyse og nettverksteoremer
Målemetoder
Lineære og ulineære komponenter:
  Motstander, kondensatorer, spoler, dioder og transistorer
Halvlederteori
Operasjonsforsterkere
Tids- og frekvensrespons
Første- og andreordens filtre
Småsignalanalyse av forsterkere
Klasser av forsterkere
Transformatorer
Trefasesystemet

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
VurderingsformerEvaluering av laboratoriearbeid (teller 30%, evalueres av faglærer)
Flervalgstest(er) (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 50%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er)
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid (80% må være godkjent)
Tester (80% må være godkjent av faglærer)
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Ole Johnny Berg
Læremidler

Bøker:

  • The Analysis and Design of Linear Circuits, Thomas / Rosa, John Wiley & Sons, Inc, utgave 4 (ISBN: 0-471-27213-2)

Annet:

  • Kompendium, Faglærer
Erstatter
  • ELE1001 - Elektriske kretser
  • ELE2041 - Elektronikk I
  • ELE2051 - Elektronikk I
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger