norsk english

Emnebeskrivelse for ELE2001 - Datakommunikasjon I (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Etter fullført emne skal studentene
- kjenne til de mest brukte standarder og protokoller for datakommunikasjon
- kunne de prinsipper, metoder og teknikker som brukes når data overføres mellom datautstyr over lange og korte avstander.

Aim

After completion of the course, the students will have knowledge of the most used standards and protocols for datacommunication and the principles, methods and techniques used to transfer data between computers using LAN or WAN.

Emnets temaer

- Protokoller og arkitektur
- Dataoverføring og transmisjonsmedia
- Data koding og tilkoblingsutstyr
- Data link kontroll
- Multipleksing
- Offentlige datanett, linjesvitsjing og pakkesvitsjing, Frame Relay og ATM
- Lokale datanett og sammenkobling av datanett
- Internet og TCP/IP

Content

- Protocols and architecture
- Data transmission and transmission media
- Data encoding and data communication interface
- Data link control
- Multiplexing
- WAN, Circuit switching and packet switching, Frame Relay og ATM
- LAN technology and LAN Systems
- Internet protocols, internetwork operation and transport protocols

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
Study MethodsLectures, Exercises
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer (teller 84%)
Øvinger (teller 16%)
Hver av delene må bestås separat.
AssessmentExercises (counts 16%)
Written Exam, 3 hours (counts 84%)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Course RequirementsExercises
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Arne Wold
Læremidler

Bøker:

  • Data and Computer Communications, William Stallings, Prentice Hall, utgave 7 (ISBN: 0-13-183311-1)

Annet:

  • Kompendium, Faglærer
Erstatter
  • ELE2011 - Datakommunikasjon I
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger