norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE2001 - Datakommunikasjon I (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Etter fullført emne skal studentene
- kjenne til de mest brukte standarder og protokoller for datakommunikasjon
- kunne de prinsipper, metoder og teknikker som brukes når data overføres mellom datautstyr over lange og korte avstander.

Emnets temaer

- Protokoller og arkitektur
- Dataoverføring og transmisjonsmedia
- Data koding og tilkoblingsutstyr
- Data link kontroll
- Multipleksing
- Offentlige datanett, linjesvitsjing og pakkesvitsjing, Frame Relay og ATM
- Lokale datanett og sammenkobling av datanett
- Internet og TCP/IP

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer (teller 84%)
Øvinger (teller 16%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Arne Wold
Læremidler

Bøker:

  • Data and Computer Communications, William Stallings, Prentice Hall, utgave 7 (ISBN: 0-13-183311-1)

Annet:

  • Kompendium, Faglærer
Erstatter
  • ELE2011 - Datakommunikasjon I
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger