norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE2011 - Datakommunikasjon I (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Etter fullført kurs skal studentene kjenne til de mest brukte standarder og protokoller for datakommunikasjon
De skal kunne de prinsipper, metoder og teknikker som brukes når data overføres mellom datautstyr over lange og korte avstander.

Emnets temaer

Protokoller og arkitektur
Data overføring og transmisjonsmedia
Data koding og tilkoblingsutstyr
Data link kontroll
Multipleksing
Offentlige datanett, linjesvitsjing og pakkesvitsjing
Lokale datanett og sammenkobling av datanett
Internet og TCP/IP
Sikkerhet i datanett

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 16%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 84%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Arne Wold
Læremidler

Bøker:

  • Data and Computer Communications, William Stallings, Prentice Hall, utgave 7 (ISBN: 0-13-183311-1)

Annet:

  • Kompendium, Faglærer
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger