norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE2081 - Mikroprosessorteknikk I (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE2031 - Digitalteknikk I
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
Mål

Studenten skal få grunnleggende kunnskap om operasjonen til og programmering av 16- og 32-bits mikrosystemer på grunnlag av Intel’s prosessorer, og forståelse for sammenhengen mellom software og hardware og lavnivå og høynivå programmering.

Emnets temaer

Software:
- CPU’ens programmeringsmodell
- arbeidsgangen ved kjøring av program
- Borlands Turbo Assembler og Turbo Debugger
- adressering og strukturering i assemblyprogrammering
 instruksjonssettet:
- dataoverføringsinstruksjoner, aritmetiske instruksjoner, bit manipulering, streng-instruksjoner, prosedyrer, makroer, interrupt

Hardware:
- CPU, busser og lager
- timer 8254, interrupt kontroller 8259, parallell interface 8255
- numerisk prosessor ix87
- kort orientering om andre prosessorer (ix86 og Pentium)

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser
Øvinger på PC-lab
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Eget formelhefte utleveres sammen med eksamensoppgaven
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Godkjenning av obligatoriske øvinger, individuelt eller gruppearbeid
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Odd O. Walmann
Læremidler

Bøker:

  • Microprocessors and Interfacing. Programming and Hardware, Douglas V.Hall, McGraw Hill., utgave 2
Erstatter
  • ELE2061 - Mikroprosessorteknikk I
  • XL170E - MIKROPROSESSORTEKNIKK I
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Aktuelle tilleggsbøker kan være:
The 80x86 IBM PC & Compatible Computers. Volume I and II, M. A. Mazidi/J. G. Mazidi, Prentice Hall
An introduction to the intel Family of Microprocessors, J. L. Antonakos, Prentice Hall, 3. utg.