norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE2091 - Programmering (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
Mål

Studenten skal:
  - beherske og forklare mer avanserte deler av C++ syntaks.
  - beherske objekt-orientering.
  - løse programmeringsoppgaver etter denne tankegangen/metoden.
  - behandle mer avanserte datastrukturer, primært lister.

Emnets temaer

Prinsippene for objekt-orientering.
Innføring i språkmekanismer i C++, som:
- Klasser og objekter (repetisjon)
- Utvidelse av operatorers betydning (overloading)
- Arving av egenskaper
- Pekere
- Dynamisk allokering
- Lister
- Virtuelle funksjoner og sen binding.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 80%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Vegar Johansen
Læremidler

Bøker:

  • Object-Oriented Programming in C++, Robert Lafore, Sams, utgave 4 (ISBN: 0-672-32308-7)
Erstatter
  • XL183A - OBJEKT-ORIENTERT PROGRAMMERING
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger