norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE2101 - Transmisjonsteknikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE1001 - Elektriske kretser
Mål

Studentene har kjennskap til teoriene,beregningsmetodene og teknikkene som er i bruk ved overføring av elektromagnetiske bølger og lys langs linjer og i rommet.

Emnets temaer

Bølgeutbredelse langs linjer:
- Bølgepulser, bølgefronter og sinusformete bølger
- Refleksjonsfaktor, stående bølger og impedanstransformering
- Kretselementer av transmisjonslinjer
- Smithdiagrammet

Bølgeutbredelse i rommet:
- Direkte bølge
- Refleksjon, absorbsjon, brytning og bøyning i atmosfæren

Utbredelse av lys

Overføringsmedier:
- To- og firetrådslinjer, koaksiallinjer, bølgeledere og optiske fibre

Antenner og antennetilpasningsledd:
- Karakteristiske data for en antenne
- Antennetyper
- Overføring av effekt mellom antenner
- Typer av antennetilpasningsledd

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid
Øvingsoppgaver
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Det nødvendige antall for å få gå opp til eksamen oppgis i begynnelsen av semesteret
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Erling Bakke
Læremidler

Bøker:

  • Kompendium i Transmisjonsteknikk, Erling Bakke
Erstatter
  • ELE2071 - Transmisjonsteknikk
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger