norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3001 - Bildebehandling, maskinsyn (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE2021 - Digitalteknikk I
  • XF169A - MATEMATIKK 20
Mål

Studenten behersker kjerneemner innen digital bildebehandling generelt samt tilegne seg kunnskaper om digital bildebehandling satt inn i et praktisk industrielt konsept spesielt.

Emnets temaer

Bildeakvisisjon, bildeforbedring, morfologi, kantdeteksjon, segmentering, bevegelse, teksturanalyse, farge, bildekompresjon

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 80%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Vegar Johansen
Læremidler

Bøker:

  • Kompendium i digital bildebehandling, Vegar Johansen, HiG, utgave 1
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger