norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3031 - Digital signalbehandling (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng9
VarighetHøst og vår
Avsluttes ca. 01.04
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE1021 - Lineære systemer
  • REA2011 - Matematikk 20
Mål

Etter fullført kurs skal studenten kunne de grunnleggende funksjoner for digital signalbehandling.
Studenten skal kunne bruke MATTLAB for å simulere funksjoner for digital signalbehandling.

Emnets temaer

Diskret tid signaler og systemer
Z-transformasjonen
Sampling
Fourier analyse og Diskret Fourier Transform
Cosinus transformen og JPEG
Wavelet
Design av FIR og IIR filtre
Multirate signal behandling
Digital signal prosessor, DSP

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
Enkle programmeringsoppgaver
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 16%)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 84%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjekter evalueres av medstudenter.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Formelsamling er: Rottmann - Matematisk formelsamling og John Haugan: Formler og tabeller
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Arne Wold
Læremidler

Bøker:

  • Digital Signal processing, Emmanuel C. Ifeachor / Barrie W. Jervis, Prentice Hall, utgave 2 (ISBN: 0-201-59619-9)

Annet:

  • Kompendium, Faglærer
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger