norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3051 - Elektronikk konstruksjon (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng6
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE2021 - Digitalteknikk I
  • ELE2041 - Elektronikk I
  • ELE2061 - Mikroprosessorteknikk I
  • ELE3041 - Elektronikk II
Mål

Studentene har lært metoder for god konstruksjon av elektroniske kretser. Faget dekker alle aspekter fra komponentvalg til system-løsninger hvor programmering av mikroprosessor inngår. I tillegg læres utvikling av kretskort, jordingsmetodikker for EMC-riktig konstruksjon

Emnets temaer

- Komponentlære
- Jording
- EMC og EMC-komponenter
- Konstruksjonsmetoder
- DAK-program for kretskortutlegging
- Mikroprosessor programmering
- Produksjon av kretskort

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 67%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 33%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøyskolelektor Håkon Solum
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • XS357E - ELEKTRONIKK KONSTRUKSJON
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger