norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for ELE3071 - Mikroprosessorteknikk II (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • ELE2081 - Mikroprosessorteknikk I
Mål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om fundamentale byggeblokker i mikrosystemer, distribuerte mikrokontrollersystem og digitale signalprosessorer.

Emnets temaer

Grunnleggende mikroprosessor/mikrokontroller teori:
- Serie IO grensesnitt
- Skjermsystem
- Disksystem, DMA overføring
- Distribuerte mikrokontrollersystem, LonWorks teknologi
- Busstandarder
Enkel innføring i digitale signalprosessorer (DSP)

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer (teller 80%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 20%)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskrav2 obligatoriske laboratorieprosjekter
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Halgeir Leiknes
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter
  • ELE3081 - Mikroprosessorteknikk II
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger